Tillväxtverket
Äldre par som tar en selfie på ett torg i en stad.

Turismstatistik

Här hittar du statistik om turism. I menyn kan du klicka dig vidare till statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. I listan nedan hittar du artiklar med koppling till statistik om turism.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Uppsving för vinterturismen efter pandemin

  Närmare 20 miljoner övernattningar gjordes under vintersäsongen i Sverige. Det motsvarar drygt 10 miljarder kronor i logiintäkter, vilket är en fördubbling…

  Nyhet Regioner Statistik Turism

 2. Ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4

  Pandemin slog särskilt hårt mot besöksnäringen och omsättningen har sedan krisens början legat under normala nivåer. Besöksnäringen uppvisade dock en stark…

  Nyhet Statistik Turism

 3. Hur gick det för besöksnäringen 2021 kvartal 2?

  Besöksnäringens omsättningsutveckling under andra kvartalet 2021 Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner…

  Nyhet Statistik Turism

 4. Turismens årsbokslut 2020

  År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötslig efterfrågekris genom utbrottet av coronapandemin. Detta fick till följd att turismkonsumtionen…

  Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 5. Ekonomiska läget 2021 - kvartal 1

  Näringslivet som helhet ökade sin omsättning med 0,5 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Besöksnäringen låg däremot drygt…

  Statistik Turism

 6. Turismens årsbokslut 2019

  Under 2019 ökade turismkonsumtionen med 0,7 procent från föregående år. Utländska turisters konsumtion minskade under samma period med 2,5 procent och…

  Regioner Andra aktörer Statistik Turism Affärsutveckling

 7. Sommarturismen 2019

  Den svenska sommaren fortsätter att locka nya besökare. Under perioden juni till augusti 2019 uppgick antalet gästnätter i Sverige till närmare 30 miljoner…

  Regioner Andra aktörer Statistik Turism Affärsutveckling

 8. Turismens årsbokslut 2018

  Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med året innan. Förädlingsvärdet, näringens bidrag till BNP…

  Regioner Andra aktörer Statistik Turism Affärsutveckling

 9. Sommarturismen 2018

  Under den varmaste sommaren i Sverige på flera hundra år ökade antalet utländska gästnätter på våra kommersiella boendeanläggningar. Samtidigt minskade…

  Regioner Andra aktörer Statistik Turism Affärsutveckling

 10. Turismens årsbokslut 2017 

  Turismens årsbokslut 2017 År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. Den totala turismkonsumtionen ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 vilket…

  Regioner Andra aktörer Statistik Turism Affärsutveckling