Tillväxtverket
Jordglob som hålls uppe av händer

Regional export­samverkan

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför samarbetar vi regionalt kring export.

Satsningen kallas regionalt exportcentra och är en del av Sveriges exportstrategi.

Arbetet med att etablera en regional exportsamverkan utgår från regionens förutsättningar. Det betyder att upplägget kan se olika ut i olika regioner. Det övergripande målet är att företag får kontakt med rätt person i rätt organisation, inom 24 timmar.

Exportsamverkan över hela landet

Regionalt utvecklingsansvariga har i uppdrag att koordinera och leda regionens långsiktiga arbete med exportsamverkan. Idag finns en etablerad samverkan i samtliga län och regioner.

Framöver fokuserar arbetet mer på aktiviteter mot företag. Det kan till exempel handla om gemensamma kundmöten med företagen eller gemensamma seminarier. Tillväxtverket fortsätter i sin koordinerande roll att främja lärandet mellan regionerna och bevilja projektmedel för insatsen.

Flera offentligt finansierade aktörer ingår i samverkansarbetet, bland andra:

  • Almi Företagspartner
  • Business Sweden
  • Enterprise Europe Network
  • Exportkreditnämnden

I det regionala partnerskapet kan även andra offentliga aktörer ingå, samt regionala handelskamrar.

Tips på kunskap och verktyg vid rådgivning om export

Kontakt

För dig som arbetar med regional utveckling och samverkan kring export.

Karin Silversten, Mona Abbaspour eller Anna Bergdahl.
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 91 00 (vxl)

Gå med i Linkedin-gruppen för regional exportsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du företagare?

verksamt.se finns samlad information om export och import och kontaktuppgifter till rådgivare och organisationer i din region.

Sveriges exportstrategi

Exporten är viktig för Sverige. Goda förutsättningar för internationalisering bidrar till långsiktig konkurrenskraft och utveckling i näringslivet. Genom att exportfrämjande organisationer samarbetar runt om i Sverige blir det lättare för företag att hitta rätt stöd, i rätt tid. Satsningen kallas regionalt exportcentra och är en del av Sveriges exportstrategi.

Sveriges exportstrategi på regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster