Snabb hjälp med kontakter avgörande

Resurser och tid har sedan länge varit skäl till varför småföretagen inte satsar mer på sin export. Liksom svårigheter med att etablera lokala, internationella kontakter. Tre företagsorganisationer samverkade och lyckades med stöd av Tillväxtverket lansera en internationell support för företagarna.

Charlotte Kalin

Charlotte Kalin

Tre företagsorganisationer, Make Trade, Svensk Industriförening och Kista Business Network kunde med stöd från Tillväxtverket skapa nya möjligheter för små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet och försäljning internationellt.

– Det var roligt, för det var vitt skilda verksamheter, med lite olika problematik, hos de företag som kom till oss för att få hjälp med att expandera internationellt, berättar Charlotte Kalin på Make Trade.

Företag behöver hitta nya kanaler och lokal expertis

Svensk Industriförening organiserar små och medelstora industriföretag, där många är familjeföretag och utgör en viktig del av svensk tillverkning med underleverantörer till verkstads- och bilindustrin. De som är underleverantörer säljer ofta till företag inom Sverige som i sin tur exporterar ut deras produkter. Kista Business Network är ett företagsnätverk som domineras av företag med high-tech lösningar som behöver nå ut internationellt på en relativt kort tid. Gemensamt för företagsgrupperna är att pandemin tvingat fram nya digitala sätt att jobba när man inte kunnat resa och träffa kunder eller underleverantörer. Krisen har också för många skapat svårigheter med distribution och produktion på grund av uteblivna eller försenade leveranser.

– Detta drabbar inte bara leverantörerna utan sprider sig vidare i alla led i produktionen. Företagen kommer behöva hitta nya kanaler och lokal expertis att jobba med, eftersom möjligheten att resa inte är densamma, förklarar Charlotte.

Internationell support som kan hjälpa snabbt

Projektet var upplagt i tre delar - djupintervjuer och enkäter för att förstå företagens behov som följdes upp av webbinarier med marknadsinsikter och affärscase samt vidarematchning med expertis och konsulthjälp. Det är som en internationell support som kan förmedla rätt kvalificerad internationell kompetens, även lokalt på plats om så behövs.

– En nyckelfråga som kom fram i intervjuerna var att man snabbt och enkelt ska kunna hitta expertis och hjälp inom sin bransch. Det kan vara allt ifrån marknadsundersökningar till att hitta juridisk hjälp för just det land som man vill etablera sig i. Många behöver helt enkelt en knuff i rätt riktning, säger Charlotte.

Målet är en konsult för varje behov

När företagen kontaktar supporten så är ambitionen att de snabbt ska få förslag på tre olika experter/konsulter som de kan träffa digitalt och sedan gå vidare och ta hjälp av.

– Digitaliseringen har gjort att det är lätt att träffas. Resultatet är därför att vi har lyckats matcha över 20 företag med den hjälp som de har behövt, vilket har drivit på deras internationella affärer. Målet är att ha en konsult för varje företagsbehov, på plats hemma eller ute i världen, säger Charlotte.

Fakta om projektet

Projekttid: 10 mars-30 november 2021
Stödmottagare: Make Trade (stödmottagare) tillsammans Svensk Industriförening (genom AB SINF-Konsult) samt Kista Business Network
Beviljat stöd: 581 878 kronor

Utvecklingsprojekt inom regional exportsamverkan

Under 2021 genomfördes åtta utvecklingsprojekt inom regional exportsamverkan. Projekten hade fokus på branschsatsningar eller satsningar för att nå en bredd av småföretag. Projekten genomfördes av två eller flera aktörer - offentliga och privata - i samverkan med syfte att bidra till en långsiktig förändring i främjarsystemet.