Digitala säljkanaler är framtiden

Digitala mässor, möten och andra digitala säljkanaler har skapat nya möjligheter för företag som vill exportera att nå ut i internationella sammanhang.

Compare är en stiftelse som samlar företag, organisationer och individer som tillsammans vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, även internationellt. Med stöd från Tillväxtverkets satsning på regional exportsamverkan fick stiftelsen chans att hjälpa företag att optimera sina möjligheter att synas och verka på digitala mötesplatser över hela världen.

Mikael Holmgren Compare

Mikael Holmgren, Compare

Utbildning i inspelningsstudio

Företagarna fick gå en utbildning på sex tillfällen då Compare tillhandahöll en inspelningsstudio. Målet var att företagen därefter skulle ha tillräckliga kunskaper för att kunna bygga upp en egen digital miljö utifrån sina behov och förutsättningar, i syfte att sen hålla och delta i digitala möten.

– Världen förändras snabbt och det blir allt vanligare att företag deltar som utställare på digitala mässor, visar upp sig och kommer i kontakt med nya potentiella kunder och marknader, utan att befinna sig fysiskt på plats, säger Mikael Holmgren, som är processledare inom Industri och kompetens på Compare.

– Många företag har också återförsäljare ute i världen som behöver support och utbildning på plats för sina produkter. När vi hjälper företagarna att skapa digitala mötesplatser så bidrar vi till att spara restid, och möjliggör också möten som kanske inte hade varit möjliga att genomföra fysiskt, säger Mikael.

Compare har stärkt kunskapen hos företagarna att kunna genomföra bra möten digitalt och även koppla ett affärsutfall till en bättre teknik.

– Sedan är det såklart också av stort intresse ur hållbarhetssynpunkt för företagen att kunna verka mer digitalt, avslutar Mikael.

Peter Fagrell CWT Worktools

Peter Fagrell, CWT Worktools

Ökad kunskap om digitala säljkanaler gav mersmak för CWT Worktools

Ett av företagen som deltog i Compares utbildning var CWT Worktools. Deras kunder finns framför allt på den internationella marknaden och fysiska möten var helt avgörande för deras verksamhet.

- CWT Worktools är en av de ledande aktörerna för tillverkning av skyltmaterial. Vår främsta kommunikation med kunder har skett via mässor och fysiska möten. Med hjälp av Compare fick vi möjlighet att hitta nya sätt att nå ut med våra produkter genom digitala säljkanaler.

– Nu ser vi stora möjligheter och egentligen nödvändigheter med att kunna marknadsföra oss digitalt genom strömmande videos. Vi vill kunna köra livesessioner med kunder och nya prospekt.

- Vi har fått hjälp och guidning av Compare som har tagit oss stormsteg framåt i den här processen. Jag tror att livestreaming kommer att vara vårt framtida sätt att interagera med kunder både i försäljningsögonblicket, men också i support- och utbildningsfrågor, och säljcoaching. Vi slipper en massa resor och vi får en snabb kontakt med kunden, berättar Peter Fagrell, huvudägare och säljare på CWT Worktools.

CWT Worktools har besökt många mässor under åren. Idag är digitala mässor och andra mötesplattformar vardag i företaget.

– Vi har lärt oss otroligt mycket och ställer in oss på att det är en helt annan verklighet vi möter efter Coronapandemin, säger Peter som tror att många företag överskattar investeringsbehovet för att komma i gång.

Han tycker att CWT Worktools med nyvunna, digitala kunskaper flyttat fram sina positioner rejält.

Fakta om projektet

Projektnamn: Digital Exhibitions
Stödmottagare: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area, i samarbete med Region Värmland, Verksamt Värmland 2.0 och regional exportsamverkan.
Projekttid: 1 april – 30 november 2021
Beviljat stöd: 735 073 kronor

Utvecklingsprojekt inom regional exportsamverkan

Under 2021 genomfördes åtta utvecklingsprojekt inom regional exportsamverkan. Projekten hade fokus på branschsatsningar eller satsningar för att nå en bredd av småföretag. Projekten genomfördes av två eller flera aktörer - offentliga och privata - i samverkan med syfte att bidra till en långsiktig förändring i främjarsystemet.