Nya verktyg för internationalisering i en digital miljö

Två inkubatorer, Medeon Science Park & Incubator och SmiLe Incubator, har tillsammans och med stöd av Tillväxtverket utvecklat projektet Virtual Connections. Projektet skapar processer och verktyg för att stödja start-ups i hur man får nya internationella partners och kunder när möten sker digitalt.

Sara Wanther Smile Incubator.jpg

Sara Wanther Smile, Incubator

Målet med Virtual Connections är att de entreprenörer och start-ups som får stöttning av SmiLe och Medeon ska bli internationellt och globalt konkurrenskraftiga. Med hjälp av digital teknik ska de kunna öka sina internationella relationer, affärsmöjligheter, partnerskap och synlighet på den internationella arenan.

Sara Wanther på SmiLe förklarar hur allt startade:

– Vi intervjuade några bolag. Vi ville veta mer om deras behov av att utveckla den digitala kommunikationen. Vi pratade även med ett antal riskkapitalister och diskuterade med dem hur bolagen kan göra bättre ifrån sig digitalt. Det gav oss en bra uppfattning av bolagens behov. Och med det kom frågan vad vi behövde göra för att kunna stötta dem.

En handbok för internationalisering

– Det hela resulterade i en handbok för start-ups internationalisering. I boken sammanfattar vi väldigt konkret vad vi utifrån våra perspektiv behöver ta hänsyn till när vi arbetar med företags digitalisering och kommunikation. Vi har också gjort ett antal checklistor som var efterfrågade.

- Det skapar trygghet i att vara rätt förberedd inför olika partnerevents. Vad ska man tänka på före och under mötet och följer man upp? Det är en väldigt stressfylld situation att förbereda sig inför en pitch av det här slaget. Vi har också haft workshops i digital presentationsteknik, som vi gjorde tillgängligt för alla våra bolag, berättar Sara Wanther.

Svenska bolag tar inte in riskkapital på samma sätt

En intressant sak som SmiLe och Medeon upptäckte under resans gång är att svenska life science-bolag inte tar in alls lika mycket internationellt riskkapital som samma typ av bolag gör i andra delar av Europa.

– Kanske handlar det om att vi är väldigt svenska i vårt sätt att kommunicera med internationella investerare, funderar Sara. Det vi tycker är ödmjukhet kan uppfattas som osäkerhet eller okunnighet. Det är ett nytt arbete som vi kommer att ta itu med. Det känns väldigt spännande och vi ser fram emot att jobba vidare med det framöver, avslutar hon.

Jack Egelund Madsen Diagonal Bio AB 2.jpg

Jack Egelund Madsen Diagonal Bio AB

Skärpt kommunikation och bättre företagspresentation blev resultatet

En av deltagarna i projektet var Diagonal Bio AB, ett bolag som utvecklar en plattform för patogen-diagnostik. De var mycket nöjda med utfallet.

– Vårt huvudfokus var att skärpa vår kommunikation kring vårt företag Diagonal Bio AB och vår diagnostiska plattform Panviral, säger Jack Egelund Madsen, CEO på Diagonal Bio AB.

– Vi har varit extremt fokuserade på produktutveckling och därför har det extra stödet från projektet varit otroligt värdefullt. Det blev tydligt att vårt presentationsmaterial behövde uppgraderas.

– I synnerhet vår företagspresentation fick en uppgradering, en omformulering för att öka förståelsen, ett bättre flöde, adderade grafiska element och så vidare. Genom projektet har vi fått upp ögonen för vårt behov av att ta in externa team att stötta oss med SEO-optimering och en webbsida, säger Jack Egelund Madsen.

Tips för start-ups internationalisering

  • Kom ihåg vem du riktar dig till. Ta reda på information om den du ska prata med, vad är hen intresserad av.
  • Ta fram presentationer som är anpassade efter olika målgrupper där företagets varför, vad och hur tydligt framgår.
  • Förbered och testa teknik, ljud, ljus, bakgrund, uppkoppling och så vidare i god tid. Två timmar innan mötet ska du vara redo och helst kunna din presentation utantill.
  • Pitchen ska vara kort och skarp. Fokusera på: teamet, innovationen, varför innovationen kommer att dominera marknaden, planen framöver och hur mycket pengar som kommer att behövas för att genomföra planen, timing och potential för en investerarexit, hur mycket projektet har kostat hittills/äganderätt/senaste ”post money”-värdering.
  • Uppföljning är viktigt. Följ upp inom en vecka och skicka det material ni kommit överens om (ofta non-confidential pitch deck) samt en sammanfattning av mötet och tydligt nästa steg (vem behöver göra vad). Se till att inkludera dina kontaktuppgifter.
  • Ha en digital närvaro som ser professionell ut. Ta hjälp av experter för att ta fram underlag för kommunikation, exempelvis webbsida, LinkedIn etc.

Fakta om projektet

Projektnamn: Virtual Connections
Stödmottagare: SmiLe INCUBATOR AB
Projekttid: 1 april – 30 november 2021
Beviljat stöd: 958 200 kronor

Utvecklingsprojekt inom regional exportsamverkan

Under 2021 genomfördes åtta utvecklingsprojekt inom regional exportsamverkan. Projekten hade fokus på branschsatsningar eller satsningar för att nå en bredd av småföretag. Projekten genomfördes av två eller flera aktörer - offentliga och privata - i samverkan med syfte att bidra till en långsiktig förändring i främjarsystemet.