Rätt data kan ge stora kundinsikter för små företag

Dagens digitala samhälle ger stora möjligheter för svenska företag att nå en global kundkrets och öka sin export. Kunskapspartner i Lund gav företagen verktyg och kunskap att samla in och använda data som underlag för sin marknadsföring.

Givi Kokaia, VD

Givi Kokaia, VD

Tillväxtverket vill förenkla för företag att göra affärer med andra länder. Inom insatsen Regional exportsamverkan har olika aktörer kunnat söka stöd för projekt som hjälper små och medelstora företag att nå sin exportpotential. Kunskapspartner i Lund ville hjälpa företag att förbättra sin marknadsföring med hjälp av att använda data.

– Många företag saknar en tydlig struktur för sina digitala sälj- och marknadsföringsprocesser. Kunskapspartner i Lund är ett företag som arbetar med strategisk verksamhetsutveckling. Vi hjälper företag att med rätt kunskap och strategi hitta verktyg för utveckling och förändring som tar deras verksamhet framåt. Tillväxtverkets arbete med regional exportsamverkan gav oss möjlighet att sjösätta vårt projekt som handlar om strategiska beslut baserade på annonseringsdata, berättar Givi Kokaia, VD för Kunskapspartner.

Rätt data ger bättre marknadsföring

Den stora utmaningen för företag idag är att veta exakt vilken typ av data de behöver för att kunna ta beslut om vilken väg de ska gå.

– Vi har sedan fem år tillbaka hjälpt företag att förstå hur de själva ska jobba med en tydlig struktur i sina sälj- och marknadsföringsprocesser, berättar Givi. Under den tiden har det blivit tydligt att det finns ett stort behov att jobba ännu mer i detalj med data, som ju ofta är underlaget som de kan basera sina beslut på gällande sin marknadsföring.

Seminarium och praktiska workshops gav ökad kunskap

Kunskapspartner inledde projektet med att anordna ett antal seminarier på ämnet, nästan 160 företag deltog. För de företag som ville gå på djupet och investera mer i kunskapen anordnades praktiska workshops och i slutändan skapades ett nätverk på LinkedIn där företagen har möjlighet att arbeta och lära sig mer om ämnet.

– De företag som ville göra mer, fick möjlighet att använda två olika verktyg för sin datainsamling. Ett verktyg där de kunde scanna och se vilken typ av annonsering som görs inom deras bransch, och ett verktyg lämpat för Google analytics. Med scanningverktyget kunde deltagarna hämta in data, sammanfoga den i form av bilder, text och budskap samt se vilka företag som var mest aktiva med sin annonsering inom branschen, säger Givi.

Tydligare marknadspositionering med hjälp av data

Kunskapspartner ville hjälpa företagen att nå ut till en bredare kundkrets, men framför allt till rätt kundkrets. Kunder som stämde in på deras målgrupp.

– Syftet med scanningverktyget är att hjälpa företag att förstå sin data bättre, anpassa beslut i sin verksamhet och tydliggöra sin positionering inom branschen. Analytics-verktyget har samlat in kunddata från deltagarnas webbsidor. Detta verktyg har faktiskt varit ännu mer populärt eftersom företagen redan känner till Google analytics. Däremot kan det vara svårt för mindre företag att komma igång med Google och då har vi kunnat hjälpa dem att illustrera kunddatan på ett annorlunda sätt – återigen för att driva bättre verksamhetsbeslut i vardagen.

Gunnel Smedstad MBT Skor.jpg

Gunnel Smedstad, MBT Skor

Datan hittar mönster i kundernas beteende

Ett av företagen som deltog i projektet var MBT skor Sverige. De tar med sig många lärdomar och insikter från projektet.

– Det finns hur mycket data som helst och man kan gräva ner sig ordentligt i det eftersom det är så intressant. Men problemet är hur man ska sortera det på ett någorlunda effektivt sätt. Den stora insikten från projektet var att innan man letar efter datan behöver man veta vad man ska ha den till. Vi har till exempel tittat mycket på kundbeteende; hur ofta handlar våra kunder och kan man se något mönster i hur de handlar, berättar Gunnel Smedstad på MBT skor Sverige.

Gunnel Smedstad är mycket nöjd med hur projektet utvecklades.

– Vi kommer att kunna använda detta i nästa steg för att styra vår marknadsföring effektivare. Nu kan vi se hur effektiv den är och hur vi kan förbättra den. Nu ser vi vilka kanaler som är relevanta för oss och vilka som ger försäljning på sikt. Det hjälper oss att utveckla och effektivisera vår affärsmodell.

Fakta om projektet

Projektnamn: Strategiska beslut baserade på annonseringsdata för att främja SME företags export
Stödmottagare: Kunskapspartner i Lund, i samarbete med Packbridge, Digital Scorecard och MCP Insights
Projekttid: 1 april – 30 november 2021
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Utvecklingsprojekt inom regional exportsamverkan

Under 2021 genomfördes åtta utvecklingsprojekt inom regional exportsamverkan. Projekten hade fokus på branschsatsningar eller satsningar för att nå en bredd av småföretag. Projekten genomfördes av två eller flera aktörer - offentliga och privata - i samverkan med syfte att bidra till en långsiktig förändring i främjarsystemet.