Villkor och verklighet 2023

Resultaten från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023