Företagens villkor och verklighet

Sveriges mest omfattande undersökning om vilka möjligheter och svårigheter små och medelstora företag upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Syftet med undersökningen är att tillgodose ett centralt behov av statistik och underlag om de små och medelstora företagens problem, behov och möjligheter. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan år 2002. Den senaste undersökningen är från 2023.

Företagens villkor och verklighet 2023

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023 genomfördes under perioden januari till april 2023. Webbartiklar med resultat från undersökningen publiceras löpande och en mer omfattande huvudrapport publiceras i september 2023.

Rapporter

Webbartiklar

Dokumentation

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.
  • Tidigare undersökningar har genomförts vart tredje år med start 2002.

Kontakt

Oscar Svensson

Tel. 08-681 9440
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se