Tillväxtverket höjer finansiering i utlysning som ska stärka innovation i livsmedelssystemet

Flicka och kvinna i mataffär

Tillväxtverket och Vinnova har gemensamt tagit fram en utlysning som ska stärka innovationen i livsmedelssektorn.

Tillväxtverket har valt att bidra med extra finansiering till en utlysning som handlar om att öka innovationshöjden i livsmedelssektorn. Nu kan ni som ansöker få upp till 50 procent av era projektkostnader finansierade.

Tillväxtverket går in med extra finansiering i form av nationell medfinansiering upp till tio procent. Det här gäller alltså utöver de 40 procent som kommer från Regionalfonden. Därför landar det totala stödet, som sökande kan få, på upp till 50 procent.

Utlysningen är ett resultat av en kraftsamling som Tillväxtverket och Vinnova har gjort tillsammans för att göra det möjligt för nationella och regionala projekt att öka innovationshöjden i livsmedelssystemet. Aktörer och företag i det svenska livsmedelssystemet kan söka pengarna hos Tillväxtverket och detta ska i sin tur skapa förutsättningar för att de ska kunna leda utvecklingen i att ta fram framtidens goda, hälsosamma och hållbara mat.

Tim Brooks

Tim Brooks.

Lägre innovationshöjd än i många andra näringar

– Samtidigt som tillväxtviljan är hög bland företagen i livsmedelssektorn så är innovationshöjden lägre än i många andra näringar. Den här kraftsamlingen handlar om att bemöta detta och skapa förutsättningar för omställning till en hållbar, resilient och konkurrenskraftig svensk livsmedelssektor. Genom att stärka upp satsningen med nationell medfinansiering vill Tillväxtverket bidra till en ökad innovation och framtidssäkring av sektorn, säger Tim Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket.

Genom att stärka upp satsningen med nationell medfinansiering vill Tillväxtverket bidra till en ökad innovation och framtidssäkring av sektorn, säger Tim Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket.

Ett högt söktryck i utlysningen kan leda till att Tillväxtverkets nationella medfinansiering blir lägre än tio procent. Det kan vara bra att veta. Ni ansöker om EU-finansieringen genom utlysningen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering.

Observera att Tillväxtverkets nationella projektmedel inte får användas till projektaktiviteter som utförs med stöd av artikel 25 och 26 i EU:s allmänna gruppundantag (GBER). För dessa aktiviteter kan sökande få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden.

Vem kan söka pengarna?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet, lärosäten, forskningsinstitutioner, företag, offentlig sektor, civilsamhälle med flera kan söka stödet. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka.

Var kommer pengarna ifrån?

Finansieringen kommer från fyra av nio svenska program inom EU:s regionalfond. De fyra programmen är Skåne-Blekinge, Västsverige, Småland och öarna samt Östra Mellansverige. Läs mer här om vilka län som ingår i varje program.

Kontakt

Daniel Hallberg (för frågor om utlysningen)
Anna Eldestrand (för frågor om livsmedelsstrategin)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se