Vad är Raps?

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga för regional utveckling.

Det kan användas till både en- eller flerregionala analyser och kan användas som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare och gör följande analyser och prognoser möjliga:

  • nulägesbeskrivningar
  • utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar och framåtblickande prognoser och scenarier
  • regionalt jämförande beskrivningar
  • grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
  • analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
  • regionala simuleringar och konsekvensanalyser
  • kontrafaktiska analyser

Raps består av två delar där den ena delen utgörs av en internetdatabas kallat Regionalt informationssystem (RIS). Den andra delen utgörs av modellsystemet som bygger på en prognosdatabas. RIS ger användaren tillgång till regional statistik för dimensionerna över befolkning, arbetsmarknad, näringsverksamhet och regional ekonomi efter län, kommun och FA-region (funktionell analysregion). RIS ger också tillgång till färdiga tabellpaket för kommun, län och FA-region.

Modellsystemet är uppbyggt kring fem delmodeller som länkar samman befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad och en kommunal eftermodell som bland annat inkluderar det kommunala utjämningssystemet. Delmodellerna bygger på kontinuerligt uppdaterad statistik, SCB:s demografiantaganden och långtidsutredningens antaganden om utvecklingen per bransch. Tillsammans med ett antal justerbara parametrar kan Raps skapa prognoser och alternativa scenarion på regional nivå.

Exempel på hur Raps använts

I följande rapporters metod-avsnitt kan du läsa om hur verktyget Raps har använts.

Utbildning i Raps

Tillväxtverket erbjuder i samverkan med våra samarbetspartners en introduktionsutbildning i Raps databas och prognossystem. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till personer som arbetar på organisationer eller myndigheter som har licens till systemet.

Kontakta oss om du har frågor om Raps grundkurs eller vill anmäla dig