Pinpoint Sweden (Pipos)

Pipos är Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser. Pipos används för att ta fram underlag där geografiska avstånd har betydelse för befolkning och företag.

Med Pipos-plattformen som grund utvecklar vi tjänster som kan användas i olika syften.

Mer om hur Pipos kan användas

Pinpoint Sweden (Pipos) Länk till annan webbplats.