Statistikportal om turism

I Tillväxtverkets statistikportal om turism hittar du statistik om inkvartering, resor och besök samt turismräkenskaper.

Här hittar du länken till Tillväxtverkets statistikportal om turism:

Gör egna uttag och skapa tabeller

I statistikportalen om turism kan göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Vid uttag ur portalen skapas tabeller utifrån de val som du gör, till exempel olika geografiska nivåer, marknad/land och tidsintervall.

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se