Databasen Operativa företagsledare

Nu kan du själv ta fram statistik om Sveriges företagsledare i en databas som Tillväxtverket har tagit fram. Statistiken om företagens operativa företagsledare finns ner på kommunnivå och från 2004 till 2020.

Går ej att ladda ned statistiken i excelformat och som API för närvarande

Tyvärr går det för närvarande inte att ladda ned statistiken om operativa företagsledare i excelformat och som API. Däremot kan man fortfarande se statistiken på webbsidan, men den går inte att ladda ned. Statistiken ligger på ett extern server som SCB ansvarar för. Felet är anmält till SCB som troligen kommer att uppdatera databasen till PX-Web format.

En provisorisk lösning på problemet är att ladda ner datan i formatet Semikolonseparerad avgränsad med rubrik som sedan går att spara som Excel-fil.

Du kan enkelt ta fram statistik uppdelat på kön, ålder och bakgrund. Data finns från 2004 till 2020. Operativ företagsledare är den person som sköter företagets löpande förvaltning.

 

Rapporter

Om statistiken

Statistiken om operativa företagsledare är en skräddarsydd sammansättning av registerdata som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB:s) entreprenörskapsdatabas. Tillväxtverket har samlat statistik i en databas för åren 2004-2020. Denna statistik är rent kvantitativ i jämförelse med Tillväxtverkets enkätundersökningar, Företagens villkor och verklighet samt Entreprenörskapsbarometern, som kvalitativt fångar attityder och uppfattningar.

Kontakt

Josefine Lindell

Tel. 08-681 9168

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se