Databasen Operativa företagsledare

Nu kan du själv ta fram statistik om Sveriges företagsledare i en databas som Tillväxtverket har tagit fram. Statistiken om företagens operativa företagsledare finns ner på kommunnivå.

Du kan enkelt ta fram statistik uppdelat på kön, ålder och bakgrund. Data finns från 2004 till 2020. Operativ företagsledare är den person som sköter företagets löpande förvaltning.

Rapporter

Om statistiken

Statistiken om operativa företagsledare är en skräddarsydd sammansättning av registerdata som bygger på Statistiska centralbyråns (SCB:s) entreprenörskapsdatabas. Tillväxtverket har samlat statistik i en databas för åren 2004-2020. Denna statistik är rent kvantitativ i jämförelse med Tillväxtverkets enkätundersökningar, Företagens villkor och verklighet samt Entreprenörskapsbarometern, som kvalitativt fångar attityder och uppfattningar.

Kontakt

Josefine Lindell

Tel. 08-681 9168

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se