Fyra framtids­scenarier

Om regionala effekter av framtidens elbrist

Den här publikationen vill öka kunskapen om behovet av att arbeta med omvärldsbevakning. I det här exemplet ser vi vilka regionala effekter som kan bli resultatet om en ökad efterfrågan på el inte kan tillgodoses. Den undersöker också hur olika framtidsscenarier kan påverka näringslivet, befolkningsutvecklingen och transportberoende sektorer i ett antal regioner. Framtidsscenarierna har tagits fram med hjälp av RAPS (Regionalt analys- och prognossystem) som är ett verktyg för regional planering.

Utmaningarna för näringslivet är många. Nya konsumentbeteenden, ökade krav på hållbarhet och på att ta vara på ny teknik är några exempel. Det är företag och entreprenörer som ser och skapar nya idéer, affärsmöjligheter och lösningar på individers och samhällets problem. Samtidigt är offentliga aktörer viktiga för att skapa förutsättningar för att idéer och lösningar förverkligas. För att förstå omvärldsförändringar, se möjligheterna och tillvarata dem är det viktigt att blicka framåt och anpassa dagens verksamhet till framtidens verklighet. Det är därför vi har skrivit denna rapport.

Fyra framtidsscenarier - Om regionala effekter av framtidens elbrist

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0335
ISBN:
978-91-88961-63-1
Årtal:
2020