Licensavtal

Det finns avtal som reglerar användningen av Raps, programvaran och databaserna. Varje användare skall ta del av avtalet och dess innehåll innan användningen av Raps påbörjas.

Utvecklingsarbetet av Raps sker i samarbete mellan Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån (SCB), och andra samarbetspartners.

Licensgivare: Tillväxtverket

1. Användning av Raps

Licenstagaren/användaren erhåller en icke-exklusiv, ej överlåtbar nyttjanderätt till programvara och databaser som ingår i Raps. Programvara och databaser i Raps får fritt utnyttjas för eget bruk och inom den egna organisationen. Användning därutöver är inte tillåten.

Programvara och databaser som ingår i Raps skyddas av reglerna i upphovsrättslagen (1960:729).

Otillåten kopiering och spridning av upphovsrättsligt skyddat material kan leda till påföljder enligt upphovsrättslagen i form av straff och skadestånd.

2. Sekretess

Raps-databasen bygger på uppgifter som är skyddade av statistiksekretess enligt

24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vissa tabeller av sekretesskänslig karaktär är krypterade och normalt inte åtkomliga.

Det är förbjudet att vidta åtgärder i syfte att identifiera uppgifter om enskilda i Raps-databasen, liksom att röja uppgifter i denna som kan hänföras till enskilda.

Brott mot tystnadsplikt kan bestraffas enligt reglerna i 20 kap. 3 § brottsbalken.

Skaffa licens

Är du intresserad av Raps och vill ha en licens? Kontakta oss så hjälper vi dig.