Kvinnors företagande – en fråga om Sveriges konkurrenskraft

En variation av företag och företagare inom olika branscher är en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Kvinnors företagande är därför en viktig fråga för Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättning och utveckling av samhället.

En kvinna står i en cykelverkstad

Andelen kvinnor som är operativa företagsledare har bara ökat med 3 procent på 16 år, från 26 till 29 procent under åren 2004 till 2020. Knappt 25 procent av alla aktiebolag drivs av kvinnor. Förra året startades endast 31 procent av alla nystartade företag av kvinnor.

- Det är bekymrande att utvecklingen går så långsamt. Att kvinnor startar och driver företag är avgörande för svensk konkurrenskraft, innovation och hållbar utveckling. Att öka andelen kvinnor som företagare kommer i förlängningen gynna hela samhället. Och för att lyckas med det behöver vi åtgärder som är långsiktiga och som utvecklar och utmanar nuvarande system, säger Lejla Babajic Löfgren, uppdragsanvarig för Kvinnors företagande på Tillväxtverket.

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket sammanställt relevant kunskap och forskning som rör hinder för kvinnors företagande. Uppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag. Inom uppdraget har vi tagit fram fyra kunskapsunderlag och slutsatserna och förslag på åtgärder har nu överlämnas till regeringen.

Bland våra slutsatser och åtgärder framåt föreslår Tillväxtverket bland annat att Sverige behöver ett likvärdigt företagande, där kvinnors företagande både stärker den svenska konkurrenskraften och jämställdheten. Dessutom behövs ett trygghetssystem utvecklat för både anställda och företagare för att företagande ska kunna ses som ett naturligt sysselsättningsalternativ.

Kunskapsunderlag

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren

fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se