Lina Lindbäck

Kommunikatör, specialiserad på Tillväxtverkets EU-kommunikation.

Lina Lindbäck

Vad gör du som kommunikatör på Tillväxtverket?

I min roll som kommunikatör för Regionalfondsprogrammen sköter jag mycket av den kommunikation om EU som går ut från myndigheten. Det handlar bland annat om att paketera vår kunskap, se till att filmer, bilder och texter blir producerade, göra kommunikationsstrategier och att vara rådgivare.

Jag är även nationell kommunikatör i ett internationellt EU-nätverk och sammankallande i ett nätverk av EU-kommunikatörer i Sverige.

På vilket sätt har du haft glädje av din bakgrund och erfarenhet från andra arbetsplatser?

Jag har tidigare arbetat som journalist och det hjälper mig mycket i min roll som kommunikatör. Dels för att förstå hur man bäst når ut med det man vill säga men lika viktigt är den upptränade förmågan att sortera i mycket information och att hantera olika sorters människor och situationer. Jag har dessutom alltid tyckt om att beskriva invecklade skeenden och historier och det passar i kommunikation om Regionalfonden. Det är utmanande på många sätt och det adderar extra krydda.

Hur skulle du beskriva Tillväxtverket som arbetsplats?

Tillväxtverket är myndigheten som inte känns som en myndighet. Det är en öppen, kreativ och en stimulerande arbetsmiljö där kunskap är ett nyckelord. Det finns någon att fråga om det mesta.

Vilka resultat är du med och bidrar till?

Jag försöker bidra till att gemene man bättre kan förstå vad EU-fondernas pengar används till i Sverige och vad effekterna blir, hur EU kan hjälpa till att utveckla regioner och företag och vad vi gör på Tillväxtverket. Man kan säga att det handlar om att förpacka ett, ibland, lite krångligt budskap.

Nämn några framgångsfaktorer för dig i jobbet

Att prata med alla kunniga människor som jobbar på Tillväxtverket är den absolut bästa framgångsfaktorn. Så, att prata men framför allt att lyssna! Vi föddes ju med en mun och två öron och det tror jag är en bra grej att alltid komma ihåg – överallt.