Jobba med IT hos oss

På IT-enheten jobbar vi agilt i tvärfunktionella team för att skapa kraft i organisationen.

Vi bygger egna verksamhetsnära applikationer, köper färdiga standardlösningar och samverkar tätt med våra leverantörer av system och drift. Vi arbetar för att ständigt förbättra såväl organisation, arbetssätt som system. Vi skapar smart samarbete!

Möt en av våra medarbetare

Otto Ramirez

Otto är gruppchef för enheten IT förvaltning och support.