Jobba med IT hos oss

På IT-enheten jobbar vi agilt i tvärfunktionella team för att skapa kraft i organisationen.

Medarbetare från Tillväxtverket står runt ett bord.

Vi bygger egna verksamhetsnära applikationer, köper färdiga standardlösningar och samverkar tätt med våra leverantörer av system och drift. Vi arbetar för att ständing förbättra både organisationen, vårt arbetssätt och våra system. Vi skapar smart samarbete!

Är du vår nästa medarbetare inom IT?

Vi söker vi alltid efter IT-kompetens som vill utvecklas och bidra till att våra system och tjänster blir bättre. Är du intresserad av att veta mer om hur det är att jobba med IT på Tillväxtverket?

Kontakta Jen Scheffel, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Möt några av våra medarbetare

Otto Ramirez

Otto är gruppchef för enheten IT förvaltning och support.

Zeth Kristiansson

Zeth är samordnare för intern effektivisering och digital omställning.