Tillsatta jobb

På den här sidan publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Här hittar du också information om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster

Utlyst tjänst: Vikarierande programansvarig till Enterprise Europe Network
Namn: Madelen Nilsson
Tjänstgöringsort: Luleå
Ärende- ID: Ä 2023-3042
Sista datum för överklagande: 2023-10-17

Utlyst tjänst: Handläggare Entreprenörskap
Namn: Maria Jönsson
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2023-2978
Sista datum för överklagande: 2023-10-17

Utlyst tjänst: Handläggare Bättre regler
Namn: Emma Wallerö
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2023-2956
Sista datum för överklagande: 2023-10-13

Utlyst tjänst: Handläggare Regional näringslivsutveckling/Regioner
Namn: Lovisa Petersson
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2023-2854
Sista datum för överklagande: 2023-09-29

Avbrutna rekryteringar

Utlyst tjänst: Vikarierande programansvarig till Enterprise Europe Network
Tjänstgöringsort: Malmö, Stockholm eller Östersund
Ärende- ID: Ä 2023-2972
Publicerat: 2023-08-31

Utlyst tjänst: Teknisk supportspecialist
Tjänstgöringsort: Stockholm eller Östersund
Ärende- ID: Ä 2023-2706
Publicerat: 2023-09-04

Utlyst tjänst: Handläggare med ekonomiinriktning
Tjänstgöringsort: Göteborg, Malmö, Stockholm eller Östersund
Ärende- ID: Ä 2023-2675
Publicerat: 2023-09-21

Utlyst tjänst: Kommunikatör
Tjänstgöringsort: Luleå, Stockholm eller Östersund
Ärende- ID: Ä 2023-2989
Publicerat: 2023-09-22

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Återlämnande av ansökningshandlingar

Från och med 1 juli 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år.Därefter får de gallras. Om du därefter begär att få tillbaka dina ansökningshandlingar är du välkommen att kontakta oss. Vi återlämnar inte e-postbilagor.