Tillsatta jobb

På den här sidan publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Här hittar du också information om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster

Utlyst tjänst: Handläggare Bättre regler
Namn: Steven Wall
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2023-331
Sista datum för överklagande: 2023-04-17

Utlyst tjänst: Handläggare Bättre regler
Namn: Stig-Dennis Nyström
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2023-331
Sista datum för överklagande: 2023-04-17

Utlyst tjänst: Handläggare Bättre regler
Namn: Katarina Kjellström
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2023-331
Sista datum för överklagande: 2023-04-17

Utlyst tjänst: Handläggare regional tillväxt mellersta Sverige
Namn: Niclas Källberg
Tjänstgöringsort: Örebro
Ärende- ID: Ä 2023-214
Sista datum för överklagande: 2023-04-12

Utlyst tjänst: Utredande samhällsutvecklare
Namn: Johanna Stenberg
Tjänstgöringsort: Göteborg
Ärende- ID: Ä 2023-217
Sista datum för överklagande: 2023-04-12

Utlyst tjänst: Handläggare Regionalt tillväxtarbete Norra Sverige
Namn: Terese Bergbom
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2023-123
Sista datum för överklagande: 2023-04-05

Utlyst tjänst: Datakoordinator till Tillväxtverket
Namn: Pietro Marciano
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2023-127
Sista datum för överklagande: 2023-04-05

Utlyst tjänst: Handläggare visstidsanställning Regionalt tillväxtarbete mellersta Sverige
Namn: Pär Lundström
Tjänstgöringsort: Örebro
Ärende- ID: Ä 2023-216
Sista datum för överklagande: 2023-04-05

Utlyst tjänst: Kommunikativ utredare
Namn: Sara Holmsten
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2023-218
Sista datum för överklagande: 2023-04-05

Utlyst tjänst: HR-Partner
Namn: Linda Aalto
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2023-122
Sista datum för överklagande: 2023-03-30

Utlyst tjänst: Programansvarig handläggare Västsverige
Namn: Mohamed Ben Abdelhamid
Tjänstgöringsort: Göteborg
Ärende- ID: Ä 2023-1345
Sista datum för överklagande: 2023-03-28

 


Avbrutna rekryteringar

Just nu har vi inte avbrutit några rekryteringar.

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Återlämnande av ansökningshandlingar

Från och med 1 juli 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år.Därefter får de gallras. Om du därefter begär att få tillbaka dina ansökningshandlingar är du välkommen att kontakta oss. Vi återlämnar inte e-postbilagor.

Kontakt