Fördelar med att jobba hos oss

Tillväxtverket vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Det här erbjuder vi dig som anställd.

Två medarbetare studerar en datorskärm. Bakom syns kontorsmiljö och andra medarbetare.

Egen utveckling

Tillväxtverket är en kunskapsorganisation där lärande är en naturlig del av arbetet. För oss är det självklart att du på olika sätt ges möjlighet till utveckling. Som anställd hos oss får du möjlighet att bevaka och följa ditt kompetensområde. Vi erbjuder regelbunden kompetensutveckling.

Digitalt arbetssätt

Tillväxtverket har ett digitaliserat arbetssätt med möjlighet att kombinera dagar på kontoret med dagar då du helt arbetar hemifrån. Vi använder videomöten eller hybridmöten flitigt som underlättar det dagliga arbetet och samarbetet och det är enkelt att arbeta från annan plats.

Flexibel arbetstid

Vi tillämpar flextid. För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan. Tillväxtverket eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Friskvård

Du har möjlighet till två friskvårdstimmar i veckan. Du erbjuds också ett friskvårdsbidrag på 4 000 kronor per år för bland annat olika motionsaktiviteter. Tillväxtverket har även en personalförening som arrangerar kultur- och idrottsaktiviteter av olika slag.

Semester

Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste du vara anställd hela året.

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

  • Till det år du fyller 29 år - 28 dagars semester.
  • Från det år du fyller 30 år - 31 dagars semester.
  • Från det år du fyller 40 år - 35 dagars semester.

Komplement till föräldrapenning

För att underlätta för arbetstagare som är föräldralediga finns en kompletterande ersättning utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar. Du som är föräldraledig får 10 procent av din lön för de dagar du tar ut föräldrapenning över garantinivån från Försäkringskassan.

Läkarvård och sjukvård

Tillväxtverket subventionerar de kostnader du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel.

Tjänstepension

Som anställd får du en tjänstepension som komplement till den allmänna pensionen. Det är Kåpan Pension som förvaltar vår tjänstepension. Hur mycket som sätts av till din pension beror på när du är född och hur hög lön du har.

Löneväxling

Tillväxtverket ger vi dig möjlighet att göra individuella val kring några av dina anställningsvillkor. Du kan avstå lön till förmån för fler semesterdagar, eller avstå semesterdagar till förmån för högre lön. Du kan också avstå lön eller semesterdagar till förmån för pensionsinbetalning till Extra Valbar (fd Kåpan Extra).