Möt våra medarbetare

Våra medarbetare berättar om vad som är det bästa med jobbet och Tillväxtverket som arbetsgivare.

Annica Thörner

Annica Thörner
Annica är kontorsansvarig på Tillväxtverkets kontor i Stockholm.
Intervju med Annica Thörner

Henrik Storm Dyrssen

Henriks Storm Dyrssen
Henrik är projektledare på enheten Kapitalförsörjning.
Intervju med Henrik Storm Dyrssen

Lina Lindbäck

Lina Lindbäck
Lina är kommunikatör, specialiserad på Tillväxtverkets EU-kommunikation.
Intervju med Lina Lindbäck

Otto Ramirez

Otto Ramirez
Otto är gruppchef för enheten IT förvaltning och support.
Intervju med Otto Ramirez