Henrik Storm Dyrssen

Henrik är projektledare på enheten Kapitalförsörjning.

Henrik Storm Dyrssen

Vad gör du på Tillväxtverket?

Jag arbetar med analys, utveckling och förvaltning av nya riskkapitalfonder och insatser som stärker företagens tillgång till finansiering. Enheten Kapitalförsörjning på Tillväxtverket är en av få myndighetsinstanser i Sverige som arbetar för att alla företag i Sverige ska ha möjlighet till finansiering.

Hur skulle du beskriva Tillväxtverket som arbetsplats?

Tillväxtverket är en modern myndighet med hög digital mognad, fina lokaler och en öppen, trevlig kultur. Jag uppskattar verkligen att ha så många engagerade kollegor med olika expertis och intressen.

Hur utvecklas du i arbetet?

Jag tycker det är väldigt kul att analysera brister på och möjligheter att utveckla finansmarknaden. Jag får prata med finansiärer, tillväxtföretag och företagsfrämjande organisationer runt om i landet om vilka utmaningar och behov de har. Jag får också ständigt lära mig nya saker av kollegor med andra kompetenser än mina egna.

På vilket sätt har du användning av tidigare utbildning och yrkeserfarenheter?

Min bakgrund inom internationell investment banking och riskkapital i kombination med utbildningar i statsvetenskap och företagsekonomi har bäddat för en yrkesbana som social entreprenör. Att kombinera erfarenheter från privat och idéburen sektor med offentlig sektor är en bra kombination.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?

Antingen jobbar jag från kontoren i Stockholm eller Östersund, alternativt hemifrån. Mitt första videomöte blir med teamet för att kolla av dagens agenda. Under förmiddagen ägnar jag mig åt kreativt eller analytiskt arbete, då är hjärnan som piggast.

Jag lunchar med en kollega eller på egen kvist och hoppar sen in i en online konferens om nya rön om företagens utveckling eller finansiering. Resten av eftermiddagen ägnar jag åt möten med kollegor och externa aktörer för att driva projektarbete framåt, exempelvis en upphandling av riskkapitalfonder. Om vi alla är på kontoret så fyller vi en kanna kaffe och brainstormar oss igenom något klurigt problem tillsammans, exempelvis hur offentliga insatser kan bidra till utvecklingen av grönt riskkapital i Sverige.