Tillväxtverket

FA-regioner

En funktionell analysregion (FA-region) är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor.

Indelningen i FA-regioner är främst tänkt att användas vid regionala analyser. En FA-region består av en eller flera kommuner och baseras i grunden på arbetspendling över kommungräns, Den baseras även på ett antal antaganden som härleds från historisk utveckling  och framtidsprognoser. Den senaste indelningen som gjordes av Tillväxtanalys år 2015 delar in Sverige i 60 FA-regioner. Denna indelning är tänkt att kunna användas under cirka 10 år.

FA-regionindelningen är huvudsakligen baserad på en prognos av hur SCB:s lokala arbetsmarknaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommer att utvecklas fram till år 2025. SCB:s statistiska indelning i lokala arbetsmarknader (LA) revideras varje år.

Excelfil med indelningen i FA-regionerExcel

Zip-fil innehållande Gislager i Shapeformat med indelningen i FA-regionerZIP

Rapport som beskriver hur indelningen i FA-regioner gjortsPDF

Kontakt

Marcus Jernström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 74

Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn"snabela"tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 72