Tillväxtverket
eu-logotyp
Industriarbetare

Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp i landet. Pengarna ska hjälpa till att minska utsläppen och tackla utmaningarna som följer med omställningen.

Pengarna ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik och kompetenshöjning för anställda. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

De industrier och regioner som är föreslagna att omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond är:

  • Stålindustrin i Norrbotten
  • Mineralindustrin på Gotland
  • Metallindustrin i Västerbotten.

Fonden för en rättvis omställning startade 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering.

Mål för programmet

Fonden för en rättvis omställning

Politiskt mål

Fondens mål handlar om att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen. Detta ska gå i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet.

Prioriteringar

1. Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län.

2. Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län.

3. Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län.

Prioriteringarna kallas även:
1. Stålindustrins omställning i Norrbotten

2. Metallindustrins omställning i Västerbotten

3. Mineralindustrins omställning på Gotland