Extrainsatt uppdatering i Citrix-miljön 19 juli

Den 19 juli klockan 14 gör Tillväxtverkets driftleverantör en extrainsatt uppdatering i Citrix-miljön. Den akuta uppdateringen behövs på grund av att säkerhetsbrister upptäckts.

För dig som är inne i Raps kan det här innebära att du blir utkastad ur din Citrix-session. Om du blir utkastad, vänta cirka tio minuter och prova sedan att starta en ny session.