Nu kraftsamlar Tillväxtverket och Vinnova för ökad innovation i livsmedelssystemet

Kvinna med barn på axlarna i matvarubutik

Livsmedelssektorn är en kärnsektor i svensk ekonomi och central för att kunna ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Sektorn har stor påverkan på viktiga samhällsmål inom beredskap, konkurrenskraft, folkhälsa, miljö och klimat. För att klara de målen krävs innovativa lösningar. Därför öppnar nu Tillväxtverket i samarbete med Vinnova möjligheten för aktörer i stora delar av landet att söka finansiering för detta.

- Ska vi klara omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem så krävs innovation och djärva gemensamma mål. Det räcker inte med att effektivisera och göra det vi gör lite bättre. Vi behöver tänka nytt, göra annorlunda och arbeta mer tillsammans för att accelerera utvecklingen, säger Anna Eldestrand, samordnare för Livsmedelsstrategin på Tillväxtverket.

Hon menar att det finns en stor tillväxtvilja i livsmedelssektorn, men att innovationshöjden är lägre än i många andra näringar. Och här skulle det behöva gå snabbt. Livsmedelssektorns företag är också geografiskt utspridda och förutsättningarna för att företagen ska kunna utvecklas och ställa om ser olika ut beroende på var i landet man verkar.

Därför kraftsamlar Tillväxtverket och Vinnova tillsammans för att möjliggöra insatser på nationell och regional nivå. Pengarna som kan sökas hos Tillväxtverket ska skapa förutsättningar för aktörer och företag i det svenska livsmedelssystemet att leda utvecklingen i att ta fram framtidens goda, hälsosamma och hållbara mat.

Vi behöver tänka nytt, göra annorlunda och arbeta mer tillsammans för att accelerera utvecklingen, säger Anna Eldestrand.

– Utlysningen kommer vara öppen för innovationsdrivna projekt på regional nivå. Insatserna ska arbeta mot ett antal ambitiösa mål för att bemöta låg innovationsgrad i livsmedelssektorn och utveckla stödsystemet kring företag som jobbar med livsmedel, säger Daniel Hallberg, projektledare för smart specialisering på Tillväxtverket.

De ambitiösa målen har olika inriktning, men samtidigt en tydlig koppling till framtidens mat.

– Det kan till exempel handla om att nio av tio måltider ska konsumeras inom planetens gränser, svenska proteiner i världsklass, eller om framtidens självförsörjning, säger Daniel Hallberg.

Här hittar du utlysningen:

Var kommer pengarna ifrån?

Finansieringen kommer från fyra av nio svenska program inom EU:s regionalfond. De fyra programmen är Skåne-Blekinge, Västsverige, Småland och öarna samt Östra Mellansverige. Läs mer här om vilka län som ingår i varje program.

Läs mer om:

Kontakt

Daniel Hallberg (för frågor om utlysningen)
Anna Eldestrand (för frågor om livsmedelsstrategin)

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se