6. Följ upp hållbarhets­­arbetet

 När ni har kommit igång med det praktiska arbetet är det snart dags att utvärdera hur det går och följa upp resultatet. Gör det minst gång per år, men gärna en enklare uppföljning kvartalsvis.

Det finns både för- och nackdelar med att följa upp arbetet tillsammans med övrigt arbete, men ofta kan hållbarhetsarbetet behöva lite extra fokus och en enskild utvärdering vid årets slut.

Följ upp: gör så här

Följ upp och utvärdera arbetet med jämna mellanrum. Redovisa som minimum resultatet av hållbarhetsmålen till alla medarbetare. Redovisa däremot hela resultatet av uppföljningen för styrelse, ledningsgrupp eller motsvarande. Om målen som tagits fram är SMART:a, brukar inte uppföljningen vara något problem. Om det är svårt att följa upp, uppdatera mål och handlingsplan i första hand.

Följ mallen för utvärdering och uppföljning som består i en enkel checklista, som kollar att hela processen för hållbarhet uppdateras och följs upp. Om ni vill göra en mer omfattande uppföljning, rekommenderar vi en hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.