5. Genomför hållbarhets­­arbetet

Efter genomgång av alla tidigare steg i processen är det nu dags att faktiskt genomföra hållbarhetsarbetet och berätta för andra om vad ni har gjort.

Se till att ni håller vad ni lovar, och att ni arbetar utifrån vision, mål och handlingsplan. Kontrollera även att ni uppnår andra krav under arbetet, exempelvis krav i utlysningar av projektmedel och forskningsanslag, regionala strategier och kommunala krav. Det är viktigt att ni arbetar som man förväntar sig av en hållbar aktör inom besöksnäringen, med fokus på hållbara produkter, kompetens, resurser och samarbeten. Här är några kontrollfrågor att utgå ifrån:

  • Använder ni hållbarhet vid utvärdering av produkter, exempelvis i produktutvecklingsprocessen?
  • Skapar ni engagemang för en hållbar utveckling, exempelvis genom kompetenshöjning?
  • Stödjer ni en hållbar utveckling, exempelvis genom resurser och samarbeten?
  • Gör ni era utlovade hållbarhetsinsatser?

Nu är det också hög tid att berätta om ert hållbarhetsarbete. Vänta inte tills ni är färdiga, kommunicera det ni har påbörjat och vad ni vill uppnå långsiktigt. Anpassa kommunikationen för olika intressenter och sprid goda exempel. Kommunikationen är viktig även internt, för att skapa stolthet och entusiasm för hållbarhetsarbetet.

Utmaningar i arbetet med hållbarhet

Ibland kan ni stöta på utmaningar i hållbarhetsarbetet. Människor kan exempelvis uppleva frustration, motstånd eller oro inför en förändring. Då är det ofta någon del i arbetet som saknas, eftersom alla delar behöver finnas för att en utvecklingen ska bli positiv. Använd gärna en matris för att göra en enkel analys av vad som fattas i hållbarhetsarbetet. Identifiera om det finns förvirring, motstånd, oro, frustration eller kaos, och analysera vad som är orsaken. Om medarbetarna exempelvis är frustrerade, kan ni behöva se över om det finns tillräckligt med resurser.

Exempel på matris

Vision

Motivation

Kompetens

Resurser

Handlings-plan

Förändring

-

Motivation

Kompetens

Resurser

Handlings-plan

Förvirring

Vision

-

Kompetens

Resurser

Handlings-plan

Motstånd

Vision

Motivation

-

Resurser

Handlings-plan

Oro

Vision

Motivation

Kompetens

-

Handlings-plan

Frustration

Vision

Motivation

Kompetens

Resurser

-

Kaos

  • Förvirring? Ofta är det en tydlig vision/strategi som saknas. Fundera på om ni behöver förbättra eller kommunicera visionen tydligare.
  • Motstånd? Ofta är det brister i motivation som leder till detta. Fundera på hur ni kan öka medarbetarnas motivation för hållbarhetsarbetet.
  • Oro? Ofta uppstår detta på grund av brister i kompetens. Fundera på om några medarbetare behöver utbildning för att kunna arbeta med hållbarhetsarbetet.
  • Frustration? Ofta uppstår detta på grund av brist på resurser. Fundera på om ni behöver prioritera, anställa eller ta extern hjälp.
  • Kaos? Ofta uppstår detta om ingen konkret handlingsplan finns. Fundera på om ni behöver uppdatera handlingsplanen eller om den behöver bli tydligare.