3. Sätt hållbarhets­mål

Utifrån ambitionsnivå och hållbarhetsstrategi tas hållbarhetsmål fram. Hållbarhetsmålen ska konkretisera arbetet och ge tydliga ramar, för att kunna gå från ord till handling.

Precis som i arbetet med strategin blir integreringen bäst om målen tas fram tillsammans med övriga mål. Tänk på att gärna koppla till globala, regionala eller lokala mål.

Hur gör vi detta?

För att ta fram mål som är användbara kan ni använda metoden SMART:a mål. Gå igenom samtliga mål och kontrollera att de är:

 • specifika
 • mätbara
 • accepterade
 • realistiska
 • tidsatta.

Det är viktigt att målen beslutas av styrelse, ledningsgrupp eller liknande, gärna tillsammans med övriga mål inom andra områden, exempelvis ekonomiska mål.

Tips för hållbara mål

 • Integrera hållbarhet i den övergripande målstrukturen, exempelvis tillsammans med finansiella mål.
 • Basera era mål på de viktigaste hållbarhetsområdena och strategi/vision.
 • Ta hänsyn till era viktigaste intressenters önskemål.
 • Koppla målen till Agenda 2030.
 • Koppla målen till regionala och lokala mål, ta hjälp av omvärldsanalysen.
 • Sätt mål som ni faktiskt har kontroll över och kan påverka.