Tillväxtverket

Om Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas ut till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen.
Stora Turismpriset - delas i år ut för 29:e året i rad!

Hur går det till att utse kandidat?

Varje län utser en kandidat genom den regionala turismorganisationen eller motsvarande.

Bedömningskriterier

Årets pris delas ut enligt nedan kriterier.

Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.

Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet

Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Prisutdelning

Stora Turismpriset 2022 delas ut i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan. Prisutdelningen äger rum den 30 november på Vasateatern i Stockholm.

Kontakt

Sanna Berg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 47