4. Stärk industrins främjare

Kapacitet, resurser och kvalitet i genomförande och erbjudande varierar hos aktörerna i främjandesystemet runt om i landet.

Det behövs fortsatta insatser till små och medelstora företag

  • Små och medelstora industriföretag behöver fortsatt stöd för hållbar omställning.
  • Digitaliseringen ökar förändringstrycket och affärsmodeller behöver uppgraderas för att vara relevanta.

Idéer till förändring

  • Eftersträva ett robust främjandesystem med aktörer som har kunskap om företagens behov och utmaningar.
  • Se över möjligheten att minska beroendet av projektfinansiering i främjandesystemet.

Varför är det viktigt?

Hos några aktörer inom främjandesystemet behövs en uppgradering av kunskaperna för att de ska vara relevanta även i framtiden, medan andra har utvecklat sina kunskaper under de senaste årens arbete med Smart industri.

Aktörer som IUC och RISE finns inte i varje region. Det påverkar möjligheten för industriföretag att få rätt stöd. Ofta saknas en funktion som kopplar samman företag med rätt stöd. Verksamhetsbidrag till fler aktörer vore önskvärt för att bygga ett robust främjandesystem och minska projektberoendet. Den kunskap och kapacitet som byggts upp hos de olika aktörerna behöver utvecklas vidare i det företagsfrämjande systemet.

Så har Region Skåne arbetat med främjandesystemet

Region Skåne jobbar tillsammans med klustren IUC Syd och Media Evolution för att nå ut till nya företag som inte känner till det stödsystem som finns i regionen. Arbetet består i att långsiktigt bidra till möjligheterna för industriföretagen i Skåne att stärka sin konkurrenskraft genom att förnya och utveckla sin verksamhet.