3. Balansera skalbarhet och flexibilitet

Statliga och regionala medel finansierar olika projekt för att stärka företagens konkurrenskraft. Några projekt har blivit särskilt lyckade och kan skalas upp och spridas ytterligare, samtidigt som de anpassas efter regionala/lokala behov och förutsättningar.

Tillsammans kan vi öka nyttan för företagen

  • Vi kan hjälpas åt att sprida redan beprövade nationella eller regionala metoder och verktyg
  • i kombination med regionalt och lokalt anpassat genomförande.

Idéer till förändring

  • Sträva efter att kommunicera resultat och företagens nytta av de metoder och verktyg som verkligen fungerar och skapar varaktig förändringsförmåga hos företagen.
  • Sprid beprövade metoder och verktyg inom företagsfrämjandet så att det blir mer effektivt.

Varför är det viktigt?

Idag finns det ett stort antal metoder och verktyg som stärker företagens förändringsförmåga och handlingskraft att ta nästa steg i sin utveckling. Behovet är därför stort att sprida dessa beprövade arbetssätt och välfungerande metoder och verktyg. Vi kan åstadkomma goda resultat genom att kombinera fördelarna med ett sammanhållet och skalbart program med fördelarna av ett regionalt och lokalt anpassat genomförande.

Fördjupa dig