2. Lyft Sverige som produktions­land

En hållbar produktion i Sverige är av stor betydelse för svensk ekonomi. Sverige är på många sätt ett bra produktionsland och coronakrisen leder troligen till att företag ser över sina globala försörjningskedjor. I och med detta öppnas nya möjligheter för svenska tillverkningsföretag att starta, utvecklas och växa.

Förutsättningar är goda för ökad tillverkning i Sverige

  • Men hjälpen till företag som vill starta eller utveckla sin produktion är ojämnt fördelad över landet.
  • Det är ofta svårt för företag att hitta rätt ingång till rådgivare, experter och innovativa miljöer.

Idéer till förändring

Överväg att bygga upp en funktion för nationell samordning för att företag som vill starta och utveckla produktion i Sverige ska få rätt hjälp och en tydlig väg in i stödsystemet.

Varför är det viktigt?

Det finns hjälp att få för företag som vill starta eller utveckla sin produktion i Sverige men hjälpen når inte alla företag och den möter inte heller de olika behov som företag har. En del företag behöver hitta tillverkare, medan andra behöver hjälp med att välja rätt tillverkningsmetod. Några behöver även stöd med produktionsberedning, till exempel att anpassa konstruktionen så att produkten blir billig att tillverka. Varje företag har unika behov som måste tillgodoses.