Tillväxtverket
En man och kvinna pratar med en arkitektmodell.

Tillväxtskapande samhälls­planering

När samhället samverkar för att utveckla en plats, kan företag växa och platsen blir attraktiv att leva, bo och verka på.

Hur kan vi tillsammans utveckla attraktiva platser?

När kommuner, regioner och myndigheter samarbetar kan vi utveckla ny kunskap och samordna resurser. Då skapar vi bättre möjligheter för företag att växa och utvecklas.

Tillväxtverket har ett unikt kombinerat fokus på samhällsplanering och näringslivsutveckling. Vi har utvecklat arbetssättet tillväxtskapande samhällsplanering, som

  • stärker näringslivets perspektiv i den strategiska samhällsplaneringen
  • stärker den lokala och regionala attraktionskraften
  • effektiviserar planerings- och beslutsprocesserna i kommuner och regioner.

För oss handlar tillväxtskapande samhällsplanering om att stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt utveckla platser där företag vill, kan och vågar, utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov.

Läs mer om vilka områden vi jobbar med nedan.

Tre personer framför en whiteboard.

Regional planering

Tillväxtverkets aktuella satsningar inom regional planering.

Containerfartyg

Riksintresse industri

Vårt arbete med riksintressen för industriell produktion.

En kille och tjej sitter vid en dator och jobbar

Pilotprojekt

Våra pilotsatsningar inom tillväxtskapande samhällsplanering.

Flera personer cyklar bredvid bilar i en stadsmiljö.

Hållbar stad

Våra olika insatser inom hållbar stadsutveckling.

Det här har vi gjort

Tillväxtskapande samhällsplanering är ett arbetssätt som främjar näringslivets långsiktiga spelregler i utvecklingen av en kommun eller region. Två exempel på hur vi har jobbat med tillväxtskapande samhällsplanering är programmen Utveckla svenska städer och Stärkt lokal attraktionskraft.