Tillväxtverket
En man och kvinna pratar med en arkitektmodell.

Tillväxtskapande samhälls­planering

När samhället samverkar för att utveckla en plats, kan företag växa och platsen blir attraktiv att leva, bo och verka på.

Vad händer om 24 matbutiker i Jämtland stänger ner?

Näringslivet förändras allt snabbare. Det påverkar också service som matbutiker, mackar och postombud. Genom att illustrera tillgängligheten till service, och vilka konsekvenserna blir om butiker lägger ner, ökar vår förståelse för samspelet mellan olika branscher, kommuner och människor inom och mellan regioner.

Region Jämtland Härjedalen har gjort en strukturanalys som beskriver möjligheter till utveckling i olika delar av länet. Med underlag som visar olika framtidsbilder, finns bättre förutsättningar för diskussion och samtal. Strukturanalysen är tänkt att användas som underlag till den regionala utvecklingsstrategin.

Läs mer om just kommersiell service i rapporten Strukturanalys för Jämtlands län på sidan 27PDF.

Tillväxtverket investerar i flera projekt i regioner och kommuner i alla delar av landet. Genom att förbättra samverkan kan vi tillsammans skapa attraktiva platser för företag, medborgare och besökare.

Vi främjar även tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

Hur kan vi tillsammans utveckla attraktiva platser?

När kommuner, regioner och myndigheter samarbetar kan vi utveckla ny kunskap och samordna resurser. Då skapar vi bättre möjligheter för företag att växa och utvecklas.

Tillväxtverket har ett unikt kombinerat fokus på samhällsplanering och näringslivsutveckling. Vi har utvecklat arbetssättet Tillväxtskapande samhällsplanering, som:

  • Stärker näringslivets perspektiv i den strategiska samhällsplaneringen.
  • Stärker den lokala och regionala attraktionskraften.
  • Effektiviserar planerings- och beslutsprocesserna i kommuner och regioner.

För oss handlar tillväxtskapande samhällsplanering om att göra det enklare och stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov utveckla platser där företag vill, kan och vågar.

Tre personer framför en whiteboard.

Aktuellt just nu

Pilotprojekt, Riksintressen för industriell produktion

Två tjejer och en kille står framför en glasvägg som de har suttit upp post-it-lappar på.

Det här har vi gjort

Utveckla svenska städer, Stärkt lokal attraktionskraft

En kille och tjej sitter vid en dator och jobbar

Aktuella utlysningar

Utlysningen Regional planering och regionala utvecklingsprocesser öppnar i april 2020

Flera personer cyklar bredvid bilar i en stadsmiljö.

Hållbar stad

Tillväxtverkets insatser inom hållbar stadsutveckling

Satsning på smart och hållbar stadsutveckling

Tillväxtverket har varit med i Plattformen för hållbar stadsutveckling tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Energimyndigheten. Tillsammans har vi bidragit till ökad samverkan och kunskapsspridning inom hållbar stadsutveckling. 2017 kom ett nytt uppdrag: Rådet för hållbara städer, som sträcker sig till 2022 och ytterligare fem myndigheter deltar: Formas, Vinnova, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes.

 

Hållbar Stad

På webbplatsen Hållbar Stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har Rådet för hållbara städer och andra nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling samlat nyheter, evenemang, lärande exempel och finansieringsinformation.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.