Tillväxtverket
En grupp män och kvinnor samtalar runt ett  bord

Tillväxtskapande samhälls­planering

När samhället samverkar för att utveckla en plats, kan företag växa och platsen blir attraktiv att leva, bo och verka på.

Ny rapport: När lagar och regler faller ut olika

Filmen ovan är en kortversion av vår rapport När lagar och regler faller ut olika 

Läs gärna om hur Region Halland skapat samsyn kring strategisk planering i vår Utvecklingsguide Öppnas i nytt fönster.. Där finns även fler exempel som tar upp metoder som fungerar i samhällsplaneringen.

Kan en älv skapa gemenskap? Kanske finns svaret i Tobias Lundbergs blogginlägg om Vindelälven.

Den 1 juni anordnade vi ett webbinarium för att lyfta vikten av lokal och regional planering för att skapa hållbar utveckling. Ta del av inspirerande exempel från Gävleborg, Halland och om hur Business Sweden arbetar för att lotsa företag som vill investera i Sverige.

Se webinariet i efterhand: https://youtu.be/ZVUoUu20IhM

Hur kan vi tillsammans utveckla attraktiva platser?

När kommuner, regioner och myndigheter samarbetar kan vi utveckla ny kunskap och samordna resurser. Då skapar vi bättre möjligheter för företag att växa och utvecklas.

Tillväxtverket har ett unikt kombinerat fokus på samhällsplanering och näringslivsutveckling. Vi har utvecklat arbetssättet tillväxtskapande samhällsplanering, som

  • stärker näringslivets perspektiv i den strategiska samhällsplaneringen
  • stärker den lokala och regionala attraktionskraften
  • effektiviserar planerings- och beslutsprocesserna i kommuner och regioner.

För oss handlar tillväxtskapande samhällsplanering om att stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt utveckla platser där företag vill, kan och vågar, utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov.

Läs mer om vilka områden vi jobbar med nedan.

Bild småstad

Regional planering

Tillväxtverkets aktuella satsningar inom regional planering.

Containerfartyg

Riksintresse industri

Vårt arbete med riksintressen för industriell produktion.

Flera personer cyklar bredvid bilar i en stadsmiljö.

Hållbar stad

Våra olika insatser inom hållbar stadsutveckling.

Workshop

Fem tips

Fem tips för tillväxtskapande samhällsplanering.

Bild småstad

Verktygslåda

Ta del av Urbacts verktygslåda för inkluderande samhällsplanering på svenska.

Containerfartyg

Tidigare satsningar

Våra tidigare pilotprojekt och Stärkt lokal attraktionskraft.