Platsens betydelse för industrin

Platsen har betydelse för industrins utveckling och kommuner, regioner och andra offentliga aktörer kan göra skillnad. Genom att skapa goda förut­sättningar för företag att utvecklas ökar deras konkurrenskraft. Det handlar om att arbeta med helheten, visar rapporten Platsens betydelse för industrin.

För att stärka platsens attraktivitet behöver offentliga aktörer kunna tillgodose företagsspecifika önskemål, erbjuda attraktiva boendemiljöer, kultur och såväl offentlig som kommersiell service.

Tillväxtverket arbetar för att utveckla attraktiva platser för företag, boende och besökare. När kopplingen stärks mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering förbättras företagens möjligheter att utvecklas, i hela Sverige.

Genom våra insatser inom Tillväxtskapande samhällsplanering och Smart industri ser vi ett behov av ny kunskap om platsens betydelse för industrin, som många frågar efter. Ett svar på detta behov är denna rapport som har utarbetas med hjälp av konsultföretaget Sweco.

Resultatet kan fungera som kunskap för kommuner, regioner och andra offentliga aktörer om vilka behov som framtidens industriföretag kan tänkas ha och vad vi kan göra tillsammans för att möta behoven.

Platsens betydelse för industrin

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0314
ISBN:
ISBN 978-91-88961-43-3
Årtal:
2020