När lagar och regler faller ut olika

I denna rapport lyfter Tillväxtverket fram kunskap om vilka steg företag behöver ta för att gå från idé till verklighet, när det gäller att investera i företagets verksamhet.

Genom att använda två påhittade företag vill vi visa på vilka steg företagen behöver ta, vilka myndighetskontakter som behöver göras och vilka kostnader som uppstår i samband med att företag bygger ut och bygger nytt.

Utifrån erfarenheterna som framkommer utifrån dessa två påhittade företags resa pekar vi på betydelsen av fortsatt utvecklingsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Det handlar om fortsatta insatser för att påskynda förenklingsarbetet och att stärka kopplingarna mellan lokalt och regionalt utvecklingsarbete genom bättre samordning av olika planeringsprocesser.

Ambitionen med rapporten är att bidra med kunskap om hur vi tillsammans kan göra det enklare för företag och stödja en fortsatt utveckling av attraktiva platser för företag i hela landet.

När lagar och regler faller ut olika

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0393
ISBN:
978-91-89255-72-2
Årtal:
2022