Geografier som inte syns

Fokus på hela regionen, inte dess delar. Det visar rapporten Geografier som inte syns, där Tillväxtverket belyser hur regionerna hanterar geografier som till exempel landsbygder och städer i de regionala utvecklingsstrategierna.

Sveriges 21 regioner har ansvar att ta fram och genomföra strategier som pekar ut den önskvärda utvecklingen. En utgångspunkt för strategierna är att de ska bygga på analyser av förutsättningarna inom sina regioner.

I Tillväxtverkets kartläggning undersöker vi hur landsbygder och städer av olika karaktär synliggörs i en ny generation utvecklingsstrategier – med fokus på utmaningar, visioner och strategiska vägval.

Den övergripande slutsatsen är att tyngdpunkten ligger på de samlade regionala visionerna, snarare än olika geografier inom regionerna. Detta kan ses som ett ”geografi-blint”-perspektiv. Men resultatet av de fördjupande intervjuerna pekar mot att det är ett medvetet val för att hålla samman regionen och skapa eller bygga vidare på en gemensam regional identitet.

När allt ljus ligger på de övergripande visionerna hamnar förutsättningar i olika geografier i skuggan. Å ena sidan kan det ge ökad flexibilitet och frihet i genomförandet av utvecklingsstrategin. Å andra sidan kan det leda till att komplexa frågor avgörs utan styrning i det löpande arbetet med till exempel fördelning av projektmedel. Detta riskerar att rådande normer och föreställningar får oönskat stort genomslag.

Geografier som inte syns - Om landsbygder och städer i de regionala utvecklingsstrategierna

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0362
ISBN:
ISBN 978-91-89255-02-9
Årtal:
2021