Tillväxtverket

Rapportera

Du som beviljats stöd genom Tillväxtverket ska rapportera till oss under tiden du arbetar med projektet och när du avslutar det. Här hittar du information och dokument för att rapportera och för att ansöka om utbetalning av stöd. 

Projekt som fått EU-stöd

Projekt som fått stöd genom nationell finansiering

För att ansöka om utbetalning av projekt som fått stöd genom nationell finansiering ska du använda e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Begär del- och slututbetalning och rapportera hur projektet genomförs och avslutas

Min ansökan - Ansökan om utbetalningPDF

Min ansökan - Manual för ny ansökan samt utbetalningPDF

Ekonomisk sammanställning checkar - mallExcel

Sammanställning tidsredovisningExcel

TidredovisningsmallExcel

Ansökan om förskott nationella projektmedelPDF

LägesrapportWord

SlutrapportWord

Information och mall för insamling av deltagaruppgifterExcel

PersonuppgiftsbiträdesavtalWord

Avstämningsmall ekonomisk redovisningExcel

Manuellt missiv nationella stödWord

Om du vill ansöka på blankett som skickas in via post Manuell ansökan om utbetalning av projektmedelWord

För de flesta av våra program ska du använda standardblanketter när du rapporterar. Men vissa program har sina egna blanketter. Här hittar du alla blanketter.

Standardblanketter

Har du fått stöd från något annat program än de som listas nedan ska du använda följande blanketter och mallar för att redovisa genomförande av projektet:

Anmälan ny projektledareWord

Anmälan byte av projektägare - ny stödmottagareWord

Program med egna blanketter

Om du får stöd från något av följande program ska du använda deras egna blanketter och mallar för att redovisa genomförande av projektet:

Regionala kompetensplattformar

Regionalt investeringsstöd

Stärkt lokal attraktionskraft

Sysselsättningsbidrag

Transportbidrag 

Information och publicitetskrav

När du får mer än 50 000 kronor i stöd av Tillväxtverket ska du informera om det när du marknadsför ditt företag eller ditt projekt.

Läs om hur du ska använda Tillväxtverkets logotyp i din marknadsföring.

Projekt som fått stöd genom Landsbygdsprogrammet

EU-logotyp

För att ansöka om utbetalning av projekt som finansieras genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänst.länk till annan webbplats

Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Följande dokument är bilagor till ansökan om utbetalning:

Lägesrapport för lokala servicelösningarWord

Lägesrapport för Regionala processerWord

KostnadssammanställningExcel

Övriga underlag som ska bifogas till er ansökan om utbetalning och annan viktig information när ni ska redovisa ert projekt hittar du på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mer information

Vill du veta mer, till exempel om hur du ska läsa beslutet om stöd och vilka rutiner och datum som gäller för att redovisa ert projekt? Läs dokumentet Information om ansökan om utbetalning och lägesrapportPDF