Tillväxtverket

Rapportera

Du som beviljats stöd genom Tillväxtverket ska rapportera till oss under tiden du arbetar med projektet och när du avslutar det. Här hittar du information och dokument för att rapportera och för att ansöka om utbetalning av stöd. 

Projekt som fått stöd genom den europeiska regionala utvecklingsfonden eller Fonden för en rättvis omställning 2021-2027

Projekt som fått stöd genom den europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020

EU-logotyp

För att ansöka om utbetalning av projekt som finansieras genom EU ska du använda e-tjänsten Min ansökan.

Bilagor till ansökan om utbetalning:

Förenklad lägesrapport Word, 55.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad lägesrapport Word, 57.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg om projektarbete Word, 64.2 kB.

Mall för sammanställning av personalkostnader - LKP 45,24 % Excel, 121.9 kB.

Mall för sammanställning av personalkostnader - LKP 45,24 % för projekt som redovisar indirekta kostnder med 25 % Excel, 123.3 kB.

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengar till och med 190630 Excel, 108.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengar från och med 190701 Excel, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av enhetskostnader Excel, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för tidredovisning Excel, 99.6 kB.

Slutrapport Word, 58 kB, öppnas i nytt fönster.

Bredbandsprojekt

Mall för intyg om mätning för bredbandsprojekt Word, 83 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsinstrument

Lägesrapport för finansieringsinstrument Word, 63.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till lägesrapport för finansieringsinstrument Excel, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ramprojekt

Checklista för ramprojekt Word, 56.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handledning till checklista för ramprojekt Pdf, 563.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dispositionsprojekt

Handledning till checklista för dispositionsprojekt Pdf, 205.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklistan för dipositionsprojekt får du från din handläggare

Projekt som fått stöd genom nationell finansiering

För att ansöka om utbetalning av projekt som fått stöd genom nationell finansiering ska du använda e-tjänsten Min ansökan.

Handbok för nationella projektmedel

I handboken kan ni som stödmottagare få vägledning under ert genomförande av projektet. I handboken finns information om de krav som ställs på både projektet och er som stödmottagare. Det finns också tips och råd för genomförandet och avslut av projekt. Gå till handboken för nationella projektmedel Öppnas i nytt fönster..

Bilagor för rapportering och ansökan om utbetalning

Anmälan ny projektledare Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan byte av projektägare - ny stödmottagare Word, 51.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomisk sammanställning affärsutvecklingscheck  Pdf, 133.4 kB.

Lägesrapport nationella projektmedel Word, 68.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av personalkostnader Excel, 100.3 kB.

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengar - Beslut t o m 2021-04-13 Excel, 75.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengar - Beslut från 2021-04-14 Excel, 75.3 kB.

Mall för tidredovisning Excel, 35.4 kB.

Slutrapport Word, 72.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av kortsiktiga effekter Word, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om förskott

Ansökan om förskott nationella projektmedel Pdf, 148.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Program med egna blanketter

Om du får stöd från något av följande program ska du använda deras egna blanketter och mallar för att redovisa genomförande av projektet:

Regionalt investeringsstöd

Stärkt lokal attraktionskraft

Sysselsättningsbidrag

Rapportering samt guider för projekt beslutade före 2018-12-19:

Avstämningsunderlag ekonomisk redovisning Excel, 22.5 kB.

Så ansöker du om utbetalning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kontaktar du teknisk support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt som fått stöd genom EUs Landsbygdsprogram

EU-logotyp

För att ansöka om utbetalning av projekt som finansieras genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Om du saknar något
Kontakta din handläggare på Tillväxtverket eller sök i Jordbruksverkets webbutik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tillhandahåller bilagor.

Verksamhetsbidrag