Tillväxtverket

Rapportera

Du som beviljats stöd genom Tillväxtverket ska rapportera till oss under tiden du arbetar med projektet och när du avslutar det. Här hittar du information och dokument för att rapportera och för att ansöka om utbetalning av stöd. 

Projekt som fått EU-stöd

Projekt som fått stöd genom nationell finansiering

För att ansöka om utbetalning av projekt som fått stöd genom nationell finansiering ska du använda e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Handbok för nationella projektmedel

I handboken kan ni som stödmottagare få vägledning under ert genomförande av projektet. I handboken finns information om de krav som ställs på både projektet och er som stödmottagare. Det finns också tips och råd för genomförandet och avslut av projekt. Gå till handboken för nationella projektmedelöppnas i nytt fönster.

Bilagor för rapportering och ansökan om utbetalning

Anmälan ny projektledareWord

Anmälan byte av projektägare - ny stödmottagareWord

Ekonomisk sammanställning checkar - mall Excel

Information och mall för insamling av deltagaruppgifterExcel

LägesrapportWord

Mall för sammanställning av personalkostnaderExcel

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengar

Mall för tidredovisningExcel

SlutrapportWord

Ansöka om förskott

Ansökan om förskottPDF

Program med egna blanketter

Om du får stöd från något av följande program ska du använda deras egna blanketter och mallar för att redovisa genomförande av projektet:

Regionalt investeringsstöd

Stärkt lokal attraktionskraft

Sysselsättningsbidrag

Transportbidrag 

Rapportering samt guider för projekt beslutade före 2018-12-19:

Inför ansökan om utbetalning - nationella projektmedelPDF

Avstämningsmall ekonomisk redovisningExcel

Manuell missiv nationella stödWord

Min ansökan - ansökan om utbetalningPDF

Min ansökan - manual för ny ansökan samt utbetalningPowerpoint

Så ansöker du om utbetalninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kontaktar du teknisk supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt som fått stöd genom Landsbygdsprogrammet

EU-logotyp

För att ansöka om utbetalning av projekt som finansieras genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänst.länk till annan webbplats

Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Följande dokument är bilagor till ansökan om utbetalning:

Lägesrapport för lokala servicelösningarWord

Lägesrapport för Regionala processerWord

KostnadssammanställningExcel

SlutrapportWord

Övriga underlag som ska bifogas till er ansökan om utbetalning och annan viktig information när ni ska redovisa ert projekt hittar du på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mer information

Vill du veta mer, till exempel om hur du ska läsa beslutet om stöd och vilka rutiner och datum som gäller för att redovisa ert projekt? Läs dokumentet Information om ansökan om utbetalning och lägesrapportPDFBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.