Goda exempel från besöksnäringen i Norden

I rapporten presenteras det ett antal exempel på hur olika aktörer i Norden utvecklar arbetet med kompetensförsörjning i besöksnäringen.

Sweco har av Tillväxtverket fått i uppdrag att beskriva förutsättningarna och ge förslag med syfte att nå en förbättrad kompetensförsörjning i besöksnäringen. Arbetet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar besöksnäring. Rapporten är en del i en serie om kompetensförsörjning inom besöksnäringen.

Sammanfattning

I rapporten finns ett antal exempel presenterade. De speglar tydligt de gemensamma behov av att utveckla arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. Samansfattningsvis handlar det om att få fler, framför allt unga att skaffa sig en relevant yrkesutbildning samt att utveckla befintlig personal och att få fler att stanna längre i branschen.

Andra exempel visar på möjligheten att utbilda och kompetensutveckla
personal under kriser eller nedgångar i konjunkturen/efterfrågan
som påverkar besöksnäringens omsättning och personalbehov.