Verkstad om stärkt landsbygdsperspektiv väckte stort engagemang

Kollage med olika bilder som kan representera landsbygd

Öde lador och vacker natur i all ära - men visst kan vi bli bättre på att visa fler bilder med liv i landsbygder?

Ett stärkt landsbygdsperspektiv stod i fokus när Tillväxtverket samlade kommuner, regioner och myndigheter för digital workshop. Landsbygdsverkstad är, tillsammans med lunchkaféer för livskraftiga landsbygder, aktiviteter som återkommer i höstens kalender.

Under fredagens Landsbygdsverkstad deltog trettio kommunikatörer från bland annat leaderområden, kommuner, regioner och myndigheter för att tillsammans putsa sina geografiska glasögon. Temat för dagen var bilders betydelse och deltagarna fick ta del av projektet “Bilden av oss” som drivs av Heimbygda, Jämtland Härjedalens hembygdsförbund. Projektledarna Susanne Kvarnlöf och Kristina Ernehed gav exempel på hur landsbygder ofta skildras som vackra, men folktomma och övergivna.

Under workshopen diskuterade deltagarna vikten av att synliggöra platser och människor som sällan syns. Diskussionerna ledde till stort engagemang och många reflekterade kring hur det lätt blir så att vi stärker stereotyper av städer och landsbygder när vi kommunicerar.

- Nu har jag ett filter till att använda i mitt kommunikationsarbete, förutom till exempel mångfald, jämställdhet och ålder lägger jag nu också till filtret geografi, beskrev en av deltagarna efteråt.

-Det är roligt att det finns ett så stort intresse för att utveckla en mer inkluderande kommunikation som utmanar den urbana normen, säger Evelina Selander, som lett arbetet med att ta fram Tillväxtverkets metodstöd för livskraftiga landsbygder.