Kommunikation för hela Sverige

Det här verktyget hjälper till att utveckla geografiska glasögon när du planerar och genomför kommunikation. Hur skildrar vi landsbygder i bild och hur skriver vi en mer likvärdig kommunikation ur ett geografiskt perspektiv?

Illustration av människor och kartor

Bruksanvisning

För att: Vara relevant för invånare, företagare och andra aktörer som bor och verkar i hela landet.

När: När du planerar och genomför kommunikationsarbete.

Var: I all kommunikation.

Hur: Genom att reflektera och agera utifrån verktyget.

Av vem: Kommunikatörer, tjänstepersoner och ledning.

Här kommer fem tips:

1. Tänk hela landet när du kommunicerar

Ofta är webben navet i kommunikationen. Se över hur den representerar hela landet, regionen eller kommunen. Finns texter, bilder och exempel från alla delar? Om du arbetar på en nationell myndighet är det förstås särskilt viktigt att vara relevant för invånare, företagare och andra aktörer som bor och verkar i hela landet. Jobbar du på en kommun är det viktigt att vara relevant för hela kommunen. Se också över hur inläggen i sociala kanaler ser ut.

2. Gör upp med slentrianbilder av landsbygder

Blir det lätt kvällssol över grusväg och ödehus när du ska bildsätta landsbygder? Saknas människor? Eller är det turisten som är den aktiva på bilden? Fundera ett varv till. Hur kan vi tillsammans visa mer av aktiva, innovativa landsbygder som gör helt vanliga saker som jobbar, åker till skolan eller håller i möten? Tänk också på att vara inkluderande när det gäller ålder, kön och bakgrund.

3. Gör upp med slentriantexter om landsbygder

Åk inte ut i landet i dina texter. Det visar att den som skriver är i stan – och att det är det normala. Skriv heller inte att någon bor på landet. Det visar att du inte tycker platsen alls spelar roll, bara påpekar att platsen inte är stan. Det här brukar kallas urban norm. Bryt med den. Heter det verkligen investeringar i städer och bidrag i landsbygder? Kvalitetssäkra dina texter så att de hanterar alla delar av landet likvärdigt.

4. Bygg kommunikation på fakta

Visste du att Sveriges tätorter bara täcker en dryg procent av Sveriges yta? Eller att sysselsättningen är ungefär lika hög i landsbygder som i städer? Med aktuell kunskap och fakta kan vi vrida på systemet både så att insatser hamnar rätt och att bilden om hur det ser ut i landet blir mer rättvis.

5. Ställ inte landsbygder och städer mot varandra

Kontrasten mellan landsbygder och städer matas vi med dagligen genom media och underhållning. Men tänk om landsbygder och städer är mer lika än olika? Visst är jord- och skogsbruk viktiga näringar i landsbygder, men även i mycket glesa landsbygdskommuner jobbar färre än 10 procent inom dem. Och vi tillsammans skulle kunna bli bättre på att berätta mer om sambanden mellan land och stad i Sverige! Vi behöver varandra.