Spaningar från Skellefteå society summit 2023

Medarbetare från Tillväxtverket besöker Skellefteå society summit 2023

Från vänster: Mia Eliasson, Malin Ylinenpää och Monika Brandt

Vikten av att delta i samtal, energifrågans betydelse och samhällen där människor vill bo. Här delar Tillväxtverkare med sig av sina spaningar från två givande dagar i Skellefteå.

Tillväxtverket var på plats under Skellefteå society summit 22-23 november. Frågorna som stod i fokus gick i linje med vårt uppdrag Nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten. Det första vi fick med oss var mötets och samtalets betydelse.

– Evenemang som dessa är väldigt bra för kunskapsutbyten och nya lärdomar. Men utöver de många bra presentationerna tar jag med mig givande möten med engagerade personer över kaffekoppar i pauserna. Det slog både mig och mina kollegor hur viktiga dessa samtal faktiskt är. Vi är alla pusselbitar i det stora samhällsbygget och det blev tydligt att behovet av att mötas över aktörs- och nivågränser är och kommer vara stort, säger Mia Eliasson som är delsamordnare på Tillväxtverket.

De små och medelstora företagen

Industrier och storföretag är en viktig och självklar del i nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten. Lika självklart är inte små och medelstora företags betydelse och behov. I ljuset av större etableringar har de mindre företagen inte minst en betydande roll som underleverantörer.

– Något vi tar med oss är vikten av att inte glömma bort de små och medelstora företagen vid sådana här stora omställningar. Av många anledningar hamnar stor fokus på de stora etableringarna, men det är viktigt att fortsatt lyssna in de små och medelstora företagens behov och utmaningar. På konferensen lyftes flertalet gånger vikten av effektiva tillståndsprocesser men också att arbeta med service och bemötande för ett bra företagsklimat. Det här är viktiga delar av förenklingsarbetet som vi på Tillväxtverket arbetar med, säger Karin Holmqvist som är projektledare på enheten Enklare myndighetskontakter.

Energifrågans betydelse

Energifrågan är betydande för att omställningen ska kunna genomföras. Därav gavs den också stort fokus under Skellefteå society summit. En ökad andel förnybar el ställer nya krav på lagring och styrning. Detta innebär ett behov av nya innovativa lösningar för energilagring och utveckling av styrsystem för distribution och lagring av förnybar energi.

– Energi är ett område där vi på Tillväxtverket inte har jobbat så mycket tidigare men där vi den här programperioden har finansiering inom regionalfonden för övre Norrland. För att framtidssäkra elförsörjningsbehovet behövs kartläggningar och analyser av effekt- och kapacitetsbehovet, men också uppbyggnad av testbäddar för att prova nya energilösningar, säger Malin Ylinenpää som är programansvarig för ERUF Övre Norrland på Tillväxtverket.

Samhällen där folk vill leva och bo

Industrialisering och företagsetableringar är en bärande del i genomförandet av nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen. Men i slutändan är det förstås också avgörande att lyckas skapa attraktiva samhällen som folk vill bo och leva i.

– Vi har stora utmaningar med befolkningsförsörjning och vi måste återbefolka norra Sverige. Det råder därför ingen tvekan om att målet är att bygga attraktiva samhällen som folk vill bo och leva i. Peter Larsson, Regeringens tidigare samordnare för norra Sverige, lyfte exempelvis att kultur är viktigt och en förutsättning till att man ska tänka industriellt. Vi behöver koppla ihop kultur med samhällsomvandling för att få en bra gestaltande livsmiljö, säger Monika Brandt som är handläggare för Fonden för rättvis omställning på Tillväxtverket.

Om Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att samordna det nationella arbetet för att stödja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Tillväxtverket genomför uppdraget i dialog med relevanta statliga myndigheter samt stödjer berörda regioner och kommuner. Tillväxtverket erbjuder näringsliv och andra relevanta aktörer möjligheter till samverkan. Arbetet har fokus på att främja och genomföra insatser inom områden där utmaningarna är särskilt stora.

Kontakt

Mia Eliasson
Delsamordnare
fornamn.efternan@tillvaxtverket.se