Produktionsstöd för audiovisuella verk - förbered din ansökan

Den 17 oktober 10.00 öppnar en utlysning för att ansöka om produktionsstöd av audiovisuella verk.

En man håller i en kamera

Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras i Sverige. Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år, vi har två ansökningstillfällen årligen.

Den 18 september öppnade vi ansökan till en tidigare utlysning, Tillväxtverket drabbades av tekniska problem när ansökan öppnade och på grund av det har vi avbrutit utlysningsprocessen. Därför öppnar vi en ny ansökan den 17 oktober klockan 10.00.

Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras i Sverige. Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år med två ansökningstillfällen årligen.

Den utlysning som öppnade 18 september drabbades av tekniska problem och utlysningsprocessen avbröts med hänvisning till likabehandlingsprincipen. Därför öppnar vi en ny ansökan den 17 oktober klockan 10.00.

I handboken för audiovisuella verk finns information så att du kan förbereda din ansökan inför 17 oktober. Du kan bland annat:

  • Läsa om vilka krav, villkor och styrande dokument som gäller.
  • Se hur ansökningsformuläret är uppbyggt.
  • Se vilka underlag du behöver förbereda och bifoga i ansökan.