Ny rapport unik källa till kunskap om företagens villkor och verklighet

Tillväxtverket presenterar övergripande resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023 i en ny rapport.

Med drygt 6 600 svarande är det en av Sveriges största företagsundersökningar. I undersökningen får små och medelstora företag ge sin syn och perspektiv på hur det är att driva företag. Resultaten är en unik källa till kunskap om företagens villkor och verklighet.

Resultaten visar på en ökad vilja att växa för första gången sedan 2011. Tre av fyra företag vill växa trots ökad osäkerhet, hög inflation och en ekonomisk inbromsning. Den höga tillväxtviljan återspeglas också i företagens rekryteringar där fyra av fem företag försökt rekrytera ny personal. Företagen uppger också att kompetensutveckling är den viktigaste åtgärden för att växa samtidigt som det också är deras största hinder för tillväxt.

Rapporten ger en övergripande bild av situationen för små och medelstora företag när det gäller tillväxthinder, betungande regelområden, företagens hållbarhetsarbete samt deras marknader och kunder.

Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt

Oscar Svensson

Imber Råbock

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se