Ny analysgrupp lyfter landsbygdernas perspektiv

Barn leder på skolgård

Tillväxtverket startar nu upp analysgruppen "Stärkta landsbygdsperspektiv" inom Landsbygdsnätverket. Gruppen ska ge kraft till offentliga aktörer att stärka landsbygdsperspektiven i sina verksamheter och bidra till stärkt flernivåsamverkan genom erfarenhetsutbyte och lärande.

Analysgruppen kommer att bestå av cirka 8 personer som representerar myndighet, länsstyrelse, region, kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Ordförande för gruppen är Jan Owe-Larsson som till vardags är regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Östergötland. Han har också lång erfarenhet av att jobba genom Leader.

- Jag ser fram emot att leda arbetet i analysgruppen Stärkt landsbygdsperspektiv. Gruppens uppgift är att tillsammans identifiera behov och utmaningar för att landa i konkreta förslag på aktiviteter, säger Jan Owe-Larsson.

Tillväxtverkets metodstöd

Tillväxtverkets metodstöd för livskraftiga landsbygder är en viktig grund för arbetet. Metodstödet innehåller bland annat verktyg som hjälper kommuner, regioner och myndigheter stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet. En del av gruppens arbete handlar om att tillsammans testa och utveckla metodstödet.

Intresseanmälan och uppstart

Analysgruppens arbete kommer startas upp mot slutet av 2023. Gör din intresseanmälan senast den 22 oktober. Länk till mer information och sida för intresseanmälan hittar du nedan. Kontakta gärna Carin Persson på Tillväxtverket om du har frågor om arbetet med analysgruppen.

Kontakt

Carin Persson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se