Nya lösningar för en förbättrad kompetensförsörjning

Att hitta personal har länge varit en utmaning för företagen i hotell- och restaurangbranschen. Under pandemin försvann dessutom många erfarna medarbetare. Ökad digitalisering, automatiserade tjänster, kreativ rekrytering och interna utbildningar kan vara några av lösningarna för framtiden.

Porträtt Thommy Backner

Thommy Backner.

Restaurangbranschen tillhör de som har det allra tuffast efter pandemin.
-Kockar har varit svårt att rekrytera i säkert tio-femton år, men vi märker att alla yrkeskategorier blivit svårare. Bartendertjänster kunde det vara kö till förr, så är det inte idag. Det är en förändring som smugit sig på. Skillnaden med pandemin är att de erfarna försvunnit också och inte kommit tillbaka, säger Thommy Backner vd för Scandinavian Resorts med anläggningar i både Sälen och på västkusten.

Den bilden delas av Anna Hansson, vd på Destination Vemdalen.
- Vi ser att många har lämnat branschen och hittat andra yrken. Situationen för restaurangnäringen just nu är akut. Vissa restauranger kan inte öppna, trots att de har både renommé och koncept. De saknar helt enkelt personal, säger hon.

Anna Hansson står på ett fjäll.

Anna Hansson

Öka intresset hos unga

Att locka unga till besöksnäringen var en utmaning redan före pandemin. Andra värderingar kring arbete och fritid tycks ha minskat intresset för säsongsarbete. Att jobba intensivt under en period för att sedan lägga sina ihoptjänade pengar på en långsemester är inte längre lika attraktivt.

Samtidigt väljer färre yrkesprogram på gymnasiet.

-Att yrkesprogrammen inte varit högskoleförberedande har varit förödande. Det skulle vara ett sätt att popularisera utbildningarna och få fler att söka, men det blev precis tvärtom. Vi såg ett jättetapp i hotell- och restaurangbranschen, säger Anna Hansson.

Hon välkomnar riksdagens beslut att alla nationella yrkesprogram på gymnasiet ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier från och med 2023.

Många företag inom besöksnäringen tittar också på hur de kan jobba mer kreativt med rekrytering. Målet är att nå unga och visa på vilka möjligheter som faktiskt finns.

-Det är en makalös kick att varje dag få möta människor som väljer att lägga sina pengar på just det vi erbjuder. Man mår bra när man får göra gott för andra. På så vis är det en otroligt positiv bransch att jobba i. Vi behöver visa unga vad arbetet kan ge dem. Vissa har kommit lång med att förmedla det härliga med besöksnäringen och vilka värden som finns för våra kommande stjärnor, men det behöver vi utveckla ännu mer. Kanske kan vi fånga upp dem genom att väcka deras intresse redan i tidig skolålder, säger Anna Hansson.

För Scandinavian Resorts har en av lösningarna varit att satsa på internutbildningar. Istället för några dagars introduktion erbjuder man nu fyra veckors utbildning för nya medarbetare utan förkunskaper. Under utbildningen får de pröva på olika arbetsuppgifter med stöd av erfarna mentorer.

-Tack vare att vi tagit in nya människor i branschen och lärt upp dem så har vi lyckats hålla allting öppet, säger Thommy Backner.

Många företag har också börjat samarbeta med utländska rekryteringsfirmor för att lösa bemanningen. Idag är det inte ovanligt med exempelvis engelskspråkig barpersonal.

-Det har ju inte fungerat under pandemin, men nu när den släppt lite så tror jag att det är nödvändigt att vi fortsätter gå utanför landets gränser för att hitta arbetskraft, säger Anna Hansson.

Mer digitalt efter pandemin

Samtidigt har pandemin gett en skjuts åt digitaliseringen. Tjänster som in- och utcheckning, köp av liftkort eller beställning av mat kan numera göras med några enkla knapptryck i mobilen.

-Det är viktiga bitar för att effektivisera sådant som inte skapar mervärde för att ge tid åt värdskapet, säger Anna Hansson.

Thommy Backner tittar mycket på USA och Japan som kommit långt med digitalisering, automatisering och robotisering av tjänster och processer.

-Vi ser över hur vi ska kunna robotisera städtjänster exempelvis. Det är ofta ett tungt jobb, vilket också skulle ge en bättre arbetsmiljö. Min övertygelse att detta är lösningen för framtiden, säger han.

För de företag som finns under Destination Vemdalens paraply är det också viktigt att höja attraktiviteten för att bosätta sig i glesbygd.

-En förutsättning för att kunna växa är att vi om bor här blir fler. Vi såg under pandemin hur distansarbetare valde att flytta hit. Att få in dem i branschen är otroligt viktigt för utvecklingen, det finns en stor potential i att få fritidsboende att bli permanentboende, säger hon.

Både Anna Hansson och Thommy Backner ser ljust på framtiden för besöksnäringen och menar att det gäller att se lösningar istället för problem.

-Jag tror att det är viktigt att vi inte bara gnäller utan att vi kavlar upp ärmarna och gör något. Vi måste förhålla oss till att det är så här verkligheten ser ut och jobba för att hitta lösningarna, inte önska oss tillbaka till något som inte finns längre, säger Thommy Backner.

Läs rapporten

Fakta om svensk turism 2021