Fem strategier utvalda för att jobba med hållbar urban utveckling – finns mer pengar att söka

Man på bänk.

Över 67 miljoner euro av Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2030. Nu har fem strategier valts ut för arbetet och fler möjligheter kommer.
– Det finns fortfarande goda möjligheter att kunna få ta del av finansiering, säger Johan Willdal, Tillväxtverket.

De fem strategierna som har valts ut ägs av kommuner och kommunförbund och nu kan de gå vidare och söka mer finansiering för att genomföra sina idéer.

De utvalda projektägarna är:

  • Skaraborg – Hållbar tillväxt i ett flerkärnigt stadslandskap (projektägare är Skaraborgs kommunalförbund).
  • Thriving Northern Cities – nordliga städer leder omställningen (Umeå kommun).
  • Malmö stad lokal strategi för hållbar utveckling (Malmö kommun).
  • Hållbar urban utveckling Göteborgsregionen – HUG (Göteborgsregionens kommunalförbund).
  • Strategi för hållbar utveckling i Jakobsberg (Järfälla kommun).

Vad kommer de jobba med?

– Det kan variera mycket men till exempel kan det handla om att minska utsläpp, anpassa städerna till klimatförändringarna, digitalisering för företag, myndigheter och invånare eller att hitta innovativa lösningar på problem, säger Johan Willdal, tillförordnad programansvarig Nationella regionalfondsprogrammet.

Sammanfattningsvis handlar det om att påskynda omställningen genom att införa och skala upp hållbara lösningar. För att göra det krävs en starkare kapaciteten för att utveckla och komma på innovativa lösningar.

– Insatserna som finansieras inom hållbar urban utveckling ska bidra till att hantera allt mer komplexa utmaningar. Hur vi genomför en hållbar omställning i städer och stadsområden påverkar möjligheten att nå klimat- och miljömål och målet för den regionala utvecklingspolitiken, säger Johan Willdal.

Han pekar också på behovet av samarbete.

– Näringsliv, medborgare, akademi, ideell och offentlig sektor behöver vara med och tillsammans bidra i omställningen. I städer möts en mängd frågor som resulterar i en hög grad av komplexitet och de utvalda strategierna kommer på olika sätt, utifrån sina lokala förutsättningar och utmaningar, arbeta för att uppnå rättvisa, gröna och produktiva städer.

Finns mer pengar att söka

Johan uppmuntrar de kommuner, regioner och kommunalförbund som inte hade möjlighet att söka stödet för att ta fram en territoriell strategi under 2023 att förbereda sig inför nästa planerade utlysningsomgång. Den kommer äga rum mellan november 2023 och april 2024.

– Sverige är ett stort land med varierande lokala förhållanden och förutsättningar som vi behöver ta hänsyn till. I urvalet av de strategier som får delfinansiering ser vi mycket positivt på en geografisk spridning i hela landet. Sammanlagt kommer vi erbjuda 15 projekt delfinansiering för att de ska ta fram strategier. Hälften av dessa beräknas få finansiering för att fortsätta genomföra strategin. Därför finns det fortfarande goda möjligheter att kunna få ta del av finansiering.

Det är EU:s nationella regionalfondsprogram på Tillväxtverket, i samråd med ett nationellt kunskapsstöd, som har prioriterat strategierna.

Läs mer om

Håll koll på utlysningsplanen som uppdateras kontinuerligt

Följ oss för att få information om när nya utlysningar öppnar

Fakta

  • Hållbar urban utveckling handlar om att bygga städer som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara. Det kan till exempel handla om att bevara grönområden, bygga anpassat till klimatförändringarna och skapa samhällen där medborgarna har tillgång till lika möjligheter.
  • Åtta procent av svenska regionalfondsbudgeten, cirka 67 miljoner euro, är dedikerad till insatser inom hållbar urban utveckling.
  • Tillväxtverket samverkar med ett nationellt kunskapsstöd, en myndighetsgemensam plattform som leds av Boverket och där andra myndigheter deltar. Plattformen erbjuder aktörer som får finansiering ett samordnat kunskaps- och processtöd utifrån lokala och regionala förutsättningar.

Kontakt

Johan Willdal

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se