Enklare riskklassning av livsmedelsverksamheter

Projektet FörRätt tar fram nationella standarder för e-tjänster för omklassning och anmälan av livsmedelsverksamheter med anledning av den nya riskklassningsmodellen som införs 2024.

FörRätt ska göra det enklare för företagare samtidigt som livsmedelskontrollen och handläggningen blir effektivare för kommuner. Projektet är en fortsättning på arbetet inom Serverat Länk till annan webbplats. vars syfte är att förenkla företagens myndighetskontakter och minska och förenkla uppgiftslämnandet.

Standarderna för e-tjänsterna tas fram gemensamt i projektet men varje kommun kommer att ha en egen tjänst som byggs enligt den standard som FörRätt tar fram. Tjänsten sprids via e-tjänsteplattformar till kommunerna och behöver integreras med respektive kommuns verksamhetssystem.

Under 2022 har e-tjänsten för omklassning utvecklats och användartestats. Den blir tillgänglig i början av 2023 och under året ska cirka 90 000 livsmedelsanläggningar omklassas.

Arbetet med e-tjänsten för anmälan av livsmedelsverksamheter påbörjades under hösten 2022. E-tjänsten kommer att vara klar inför årsskiftet 2023/2024 och med den tjänsten erbjuds företagaren även en sammanhållen guidning via verksamt.se.

FörRätt drivs av Livsmedelsverket i samarbete med Tillväxtverket, kommuner och en rad intressenter.

Kontakt

forratt@slv.se