Tillväxtverket
Tre personer i restaurangbranschen

Digital förenkling ­­Serverat

Syftet med Serverat är att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande och förenkla kontakterna med myndigheter. Serverat bidrar även till att handläggningen av ärenden blir effektivare.

Inom Serverat utvecklas digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar och behov. Tillstånd och liknande förfaranden där företag måste lämna uppgifter till myndigheter för att kunna starta eller utveckla sin verksamhet är i fokus.

Så fungerar det

På verksamt.se finns guider där företagare får svara på frågor om sin verksamhet.  Utifrån svaren skapas en checklista som är anpassad efter de specifika förutsättningarna och visar vilka statliga och kommunala tillstånd som behövs. För ett urval av de kommunala tillstånden finns e-tjänster som tagits fram inom Serverat. Genom kopplingen till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBGTU) som finns hos Bolagsverket kan e-tjänsterna återanvända och förifylla vissa grundläggande uppgifter om företaget som redan finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån.

Läs om hur Serverat bidragit till att förenkla för restaurangföretagare i Karlskrona kommun

Guider och checklistor

Checklista för att starta restaurang hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för att starta biodling hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för att starta hotell, camping eller annan logiverksamhet hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för att starta vattenbruk hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för att anordna evenemang hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster

Hittills finns följande e-tjänster:

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (ny version december 2020).
 • Anmälan om försäljning av folköl.
 • Ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror.
 • Anmälan om ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror.
 • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
 • Anmälan om livsmedelsverksamhet.

För närvarande har Abou, Open ePlatform, Ciceron, CGI och Artvise stöd för Serverats standard och tekniska förutsättningar att använda uppgifter från SSBTGU. Nedan är en demotjänst som visar ett exempel på hur en e-tjänst som baseras på Serverats standard ser ut.

Tillväxtverkets demoplattform för kommunala e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilken blir nyttan för företag?

Att starta och driva företag, till exempel i restaurangbranschen, kan kräva olika tillstånd, innebära många myndighetskontakter och en hel del uppgiftslämnande till myndigheter. Serverat gör det enklare för företagen genom att erbjuda digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar och behov.

Vilka behov hos företagen tillgodoses genom de nationellt standardiserade tillstånden, guiden och checklistan på verksamt.se och e-tjänsterna hos myndigheter?

 • Navigationsproblem: Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer måste jag kontakta?
 • Koordinationsproblem: I vilken ordning ska ärendena genomföras?
 • Informationsproblem: Vilka krav ställs på verksamheten och hur uppfyller jag dessa?
 • Uppgiftskravsproblem: Hur söker jag tillstånd och vilka uppgifter behöver myndigheterna?
 • Redundansproblem: Samma uppgifter lämnas till flera olika myndigheter?
 • Transaktionsproblem: Finns det e-tjänster för att ansöka om olika tillstånd?
 • Transparensproblem: Hur går det med mina ärenden?

Intervju med företag som testat checklistan för vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur förenklar Serverat för företagen?

Bland annat genom att:

 • De sparar tid genom att uppgiftslämnandet minskas och förenklas bland annat eftersom redan inlämnade uppgifter återanvänds.
 • Förutsättningarna för att redan från början göra fullständiga ansökningar ökar vilket i sin tur ökar möjligheten att snabbare få beslut.
 • När handläggare slipper lägga tid på att begära in kompletteringar får de mer tid till andra insatser som till exempel rådgivning och tillsyn.
 • Det blir större likvärdighet mellan olika kommuner.

Ett exempel

Restaurangföretagare i en kommun som har använt Serverats lösningar med nationellt standardiserade tillstånd, sammansatt bastjänst och guide och checklista på verksamt.se har bedömt att de sparar cirka 45 minuter per ansökan om serveringstillstånd.

Vilken blir nyttan för kommuner?

Enkla ansökningsförfaranden och smidiga kontakter med kommunen bidrar till ett bättre företagsklimat och gör kommunen mer attraktiv för företag.

Kommunerna har ett stort behov av att samverka för att åstadkomma förenkling och förändring, bland annat inom dessa områden:

 • Synliggöra behov av förändring/förenkling på regelområdet och driva fram en juridisk utveckling tillsammans.
 • Rättssäkerhet och likabehandling – genom ett nationellt arbete kan dessa principer säkerställas, annars inte.
 • Användarvänliga och smarta e-tjänster som inte bara omsätter pappersblanketter till digitala formulär, utan även återanvänder och förifyller uppgifter.
 • Integrationer och krav på leverantörer - många kommuner har samma leverantörer och behöver föra en samlad dialog med dem kring nya beställningar.

Mindre dubbelarbete och större möjligheter tillsammans

När kommuner går samman för att utveckla och förvalta gemensamma tjänster skapas nya möjligheter samtidigt som det sparar resurser.

De nationellt standardiserade tillstånden förvaltas centralt av Tillväxtverket. Det innebär bland annat att uppgiftskrav och informationstexter uppdateras mot aktuell lagstiftning. Om det till exempel sker en lagändring, så uppdateras och kvalitetssäkras informationen i tillståndet nationellt och görs sedan tillgänglig för kommunerna. Det gör att kommunens arbete med att upprätta och uppdatera information och ansökningsblanketter minskar.

För närvarande kräver kommunerna in olika uppgifter från företagen för samma typ av tillstånd. Vissa kommuner kräver in fler uppgifter från företagen än vad som är nödvändigt för att kunna fatta beslut. Vissa kommuner arbetar med att ensa informationsmängder tillsammans med närliggande kommuner eller i andra sammanslutningar. Det innebär att snarlika arbeten pågår på olika håll i landet som resulterar i dubbelarbete och att den information kommunerna kräver in även fortsättningsvis varierar i olika delar av landet. Det gäller även informationstexter som förklarar varför ett tillstånd finns, vilka som behöver tillståndet och vilken typ av information som ska lämnas. Även uppdateringar innebär dubbelarbete i kommunerna.

Smarta och användartestade e-tjänster med uppkoppling mot den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter saknas i de flesta kommuner. De kommuner som tar fram e-tjänster tar fram egna ritningar (tjänstespecifikationer) för dessa med allt arbete detta innebär. Det leder till att e-tjänsterna i vissa fall skiljer sig åt betydligt och att exempelvis UX och användartester ibland inte genomförs.

Effektivare handläggning

Kommuner som har e-tjänster baserade på nationellt standardiserade tillstånd enligt Serverats ritningar får tillgång till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) som finns hos Bolagsverket. Det betyder att kommunen får tillgång till grundläggande företagsuppgifter. Uppgifterna blir förifyllda, kompletta och korrekta i e-tjänsterna. Tillsammans med guiden och checklistan leder det bland annat till att:

 • Kommunen kan ge stöd till restaurangföretagare med hela företagsstarten.
 • Kommuner kan lägga mindre tid på att kvalitetssäkra grunddata.
 • Handläggaren kan lägga mindre tid på kompletteringar.
 • Handläggaren kan lägga mer tid på andra insatser som till exempel tillsyn och rådgivning.
 • Alla kommuner kan ge rättssäker och nationellt likvärdig service.
 • Kommuner får hjälp med standarder för att ta ett steg in i den digitala transformationen.

Ett exempel

En kommun som har använt Serverats lösningar med nationellt standardiserade tillstånd, sammansatt bastjänst och guide och checklista på verksamt.se har sett följande effekter:

 • Andelen ofullständiga ansökningar om serveringstillstånd minskade från 85 procent till 50 procent.
 • Tidsåtgången för kompletteringar minskade från 35 timmar till 25 timmar.
 • Arbetstid som lades på kvalificerade ärenden ökade från 60 procent till 75 procent.

 Hur långt har arbetet kommit?

Arbetet startade med restaurangbranschen, en regeltung bransch med stor tillväxtvilja där många företagare samtidigt ser lagar och myndighetsregler som ett hinder för utveckling och tillväxt. Att driva restaurang innebär också många myndighetskontakter.

Hittills finns följande e-tjänster:

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (ny version december 2020).
 • Anmälan om livsmedelsverksamhet.
 • Anmälan om försäljning av folköl.
 • Ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror.
 • Anmälan om ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror.
 • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

För närvarande är 69 kommuner anslutna till alla delar av Serverat, det vill säga checklistorna för att starta restaurang, hotell eller camping och anordna evenemang på verksamt.se samt använder minst en e-tjänst enligt Serverats standard med koppling mot den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU): Arvidsjaur, Bjurholm, Botkyrka, Dorotea, Eskilstuna, Gotland, Gullspång, Gävle, Göteborg, Halmstad, Haparanda, Hofors, Härnösand, Härryda, Höganäs, Järfälla, Kalix, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kil, Kramfors, Kristinehamn, Kävlinge, Landskrona, Lycksele, Malmö, Mariestad, Mölndal, Nordmaling, Norrköping, Ockelbo, Olofström, Pajala, Robertsfors, Ronneby, Sandviken, Skara, Skellefteå, Skövde, Sollefteå, Storuman, Strömstad, Sundsvall, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Tanum, Tidaholm, Tingsryd, Timrå, Torsby, Töreboda, Umeå, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vellinge, Vetlanda, Vilhelmina, Vännäs, Värmdö, Västervik, Västerås, Växjö, Ånge, Älmhult, Ängelholm, Örnsköldsvik och Övertorneå.

Ytterligare kommuner är på väg att ansluta.

Så här långt är fem kommunala plattformsleverantörer anslutna: Open ePlatform, Abou, Ciceron, CGI och Artvise.

Vilka samverkar?

Serverat är ett samverkansprojekt som drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med ett antal kommuner. Nationella sektorsmyndigheter deltar också i arbetet.

Arbetet består huvudsakligen av att:

 • Ta fram guider och checklistor inom utvalda områden som kan användas av företag på verksamt.se.
 • Ensa informationskrav och ta fram informationstexter och prototyper för e-tjänster för ärenden som omfattas av kommunal tillståndsprövning och tillsyn.

Utifrån prototyperna bygger och finansierar kommunen själv e-tjänsterna. E-tjänsterna kan återanvända uppgifter från SSBTGU. Tanken är att de på sikt ska kunna integreras med kommunernas verksamhetssystem.

Först ut var restaurangbranschen, en regeltung bransch med stor tillväxtvilja där många företagare ser regler som ett hinder för utveckling och tillväxt. Därefter följde besöksnäringen (hotell och logi, evenemang) och livsmedelskedjan (biodling, vattenbruk).

Vill kommunen vara med?

Är din kommun intresserad av att ansluta till guider, checklistor och framtagna e-tjänster? Under rubriken Kommuner som vill ansluta hittar du information om de olika stegen i anslutningsprocessen. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Vi vill gärna komma i kontakt med kommuner som vill delta i kommande utvecklingsarbete. Om din kommun är intresserad, tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakt

E-post: serverat@tillvaxtverket.se