Tillväxtverket
Tre personer i restaurangbranschen

Digital förenkling ­­Serverat

Syftet med Serverat är att göra det enklare att starta och driva företag genom att erbjuda digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar och behov.

Serverat startade med utveckling av digitala lösningar som gör det enklare för företag i restaurangbranschen. Det är en regeltung bransch med stor tillväxtvilja där många företagare ser lagar och myndighetsregler som ett hinder för utveckling och tillväxt. Arbetet fortsätter på fler områden såsom hotell, evenemang, biodling och vattenbruk.

Hur fungerar det?

Genom en guide som finns på verksamt.se som innehåller nationellt standardiserade tillstånd kan företagaren skapa en checklista utifrån sina specifika förutsättningar och se vilka statliga och kommunala tillstånd som behövs. Tanken är att företagarna sedan kopplas vidare till e-tjänster hos respektive myndighet och kommun. Genom en sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter kan e-tjänsterna återanvända vissa uppgifter om företaget som företagaren redan lämnat in.

Se filmen Serverat - Enklare företagande med digitala tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för att starta restaurang hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för att starta biodling hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för att starta hotell och logiverksamhet hittar du på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serverat underlättar för både företag och kommuner

Serverat gör det enklare att starta och driva företag i restaurangbranschen men bidrar också till att effektivisera kommunernas arbete och handläggning. En kommun som anslutit sig till Serverats lösningar med guide, nationellt standardiserade tillstånd och checklista på verksamt.se och den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter har när det gäller serveringstillstånd bland annat sett en minskad andel felaktiga ansökningar, en minskad tidsåtgång hos kommunen för kompletteringar och minskad tidsåtgång för restaurangföretagare per ansökan.

Läs om hur Serverat bidragit till att förenkla för restaurangföretagare i Karlskrona kommun
länk till annan webbplats

Arbetet med Serverat drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med ett antal kommuner. Det pågår ett löpande utvecklingsarbete med att standardisera tillstånden och ta fram prototyper för e-tjänster. Samverkan sker även med relevanta statliga myndigheter.

Vill du veta mer?

Vi arbetar med att ta fram fördjupad information om Serverat för dig som vill veta mer eller kommuner som vill delta i arbetet. Kontakta oss gärna om du har frågor!


Kontakt

Michael Heuman, enheten Enklare myndighetskontakter
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 97

Kristina Ljungdahl, enheten Enklare myndighetskontakter
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 09Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.