Bredda bilden av soloföretagande

I Tillväxtverkets kunskapsöversikt om Kvinnors företagande konstateras att tre fjärdedelar av samtliga företag i Sverige är soloföretag, det vill säga företag utan anställda. Av alla soloföretagare är 28 procent kvinnor.

Som en del i Tillväxtverkets uppdrag om att främja kvinnors företagande har Tillväxtverket intervjuat soloföretagaren Lina Skandevall, en erfaren soloföretagare och förespråkare för kvinnors företagande.

Om Lina Skandevall

Sysselsättning: Soloprenör inom kommunikation

Roligt och minnesvärt uppdrag: När jag gjorde reportage om ventilation längst ner i Kirunas industrigruva.

Utmanande uppdrag genom åren: Det är faktiskt att driva frågan om kvinnors företagande. Det finns så mycket okunskap, strukturer och åsikter om hur och vad som ska genomföras för en förändring.

Lina Skandevall

Lina Skandevall. Foto: Maja Brand

Vilka ser du är fördelarna med att driva soloföretag?

­- Frihet och flexibilitet. Och att inte behöva oroa sig för anställda men med möjligheten att ändå kunna jobba ihop med andra. För många är det idag för riskabelt att anställa i relation till vad företaget omsätter.

- Som soloföretagare kan man driva eget bolag men, som jag själv flera gånger gjort, välja att jobba i kluster med andra soloföretagare. Ett exempel är företaget Formstigen i Östergötland, där tre soloföretagande kvinnor samarbetar under samma företagsnamn. Det innebär att de lär sig varandras kunder så att de inte blir lika sårbara om de själva blir sjuka, är mammalediga eller åker på semester. Samtidigt fakturerar alla från varsitt bolag så den eventuella diskussionen som lätt kan bli i ett litet företag där en jobbar mer eller drar in fler kunder uteblir. Jag har själv gått från att ha tre anställda till att vara egen och istället köpa in tjänster från andra företag när jag har toppar i företaget.

Vilka utmaningar ser du finns med att driva soloföretag idag?

- Att vår röst inte blir hörd. Många värnar om småföretag men dyker i nästa andetag rakt in i arbetsgivarfrågor. Vi utan anställda behöver få en legitim röst i den offentliga debatten. Vi är viktiga, vi skapar våra egna arbetstillfällen och vi bidrar också till välfärden. Det är den absolut största utmaningen.

- En utmaning är dagens krav vid exempelvis upphandlingar, internationaliseringscheckar och besöksnäringscheckar. Idag krävs det ofta att företaget ska bestå av två personer och ha en omsättning på ungefär 3 miljoner kronor. Då faller soloföretagare bort direkt. Vid offentlig upphandling är det få kommuner och regioner som lyfter fram att det går utmärkt att delta som ett kluster av soloföretag i en upphandling. För de vet kanske inte ens om att det är fullt möjligt.

Vad finns det för fördomar om soloföretagande?

- Att alla soloföretagare strävar efter att anställa, att det skulle vara ett mål för alla. Att anställa sin första person är ett enormt stort steg och en av de största identitetskriserna ett företag genomgår. Då blir frihet och flexibilitet, som är den absolut viktigaste drivkraften för de allra flesta, istället ansvar för en eller flera andra personer. Dessutom med samma lagar och regler som om du hade haft 200 anställda. Vi behöver förstå att många soloföretagare inte vill anställa. Vilket inte gör oss till sämre företagare, fast samhällsdebatten ofta får oss att känna att det är så.

Vad ser du behövs framåt för att främja soloföretag?

- Bredda bilden av soloföretagare och vad framgång är genom att lyfta bland annat att alla inte har som uttalad ambition att anställa och omsätta mer. Framgång kan vara att våga ta steget till att stå på egna ben på heltid, att våga släppa anställningen. Företagande är så mycket mer än start-ups och snabb tillväxt. Det kan handla om hållbar tillväxt i lugn takt. Båda företagsresorna måste vara lika accepterade för att attrahera fler till att starta och driva företag.

- För de som vill anställa och omsätta mer behöver vi fler berättelser om hur företaget gjorde för att växa från en person till två. Detta, tillsammans med fler förslag, kommer jag lyfta i det samtal som jag och andra företagare har blivit inbjudna till att ha med regeringskansliet. Den diskussionen är ett bra initiativ där vi tillsammans kan diskutera hur vi kan jobba för att främja kvinnors företagande, avslutar Lina Skandevall.

Fakta om soloföretag

  • Soloföretag är företag utan anställda.
  • Tre fjärdedelar av Sveriges företag är soloföretag.
  • 28 procent av Sveriges soloföretagare är kvinnor.
  • 99,9% av Sveriges företag har färre än 250 anställda.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren

fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se